Sunday, August 24, 2014

ေက်ာင္းကို ျပန္မလာႏိုင္တဲ့ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္။

၈၈ တုန္းက ေက်ာင္းေတြ ပိတ္ခဲ့ၾကတယ္ေပါ့ေနာ္။ ေက်ာင္းေတြ ျပန္ဖြင့္တဲ့အခါမွာ ေက်ာင္းကို ျပန္မလာႏိုင္တဲ့ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ ရည္ရြယ္ျပီးေတာ့ ေရးထားတဲ့ သီခ်င္းပါတဲ့။


No comments: