Sunday, November 16, 2014

ေက်ာင္းသားထုဆႏၵနဲ ့ ေက်ာင္းသားထုကိုယ္စားျပဳမပါတဲ့ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒ ျပ႒ာန္းအတည္ျပဳမွဳဟာ မျဖစ္သင့္ပါဖူး။

ေက်ာင္းသားထုတစ္ရပ္လုံးအတြက္ အေရးပါတဲ့ ပညာေရးဥပေဒ ျပ႒ာန္းအတည္ျပဳမွဳမွာ ေက်ာင္းသားထုဆႏၵနဲ ့ ေက်ာင္းသားထုကိုယ္စားျပဳမပါဘဲနဲ ့ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒအတည္ျပဳထားတဲ့ သိန္းစိန္တို ့ရဲ ့ လုပ္ရပ္ကို သိေစခ်င္တယ္။
 
 

 

No comments: