Monday, November 17, 2014

ေအာင္ေသာင္း ဒန္ေပါက္လုပြဲၾကီးတဲ့။

ေအာင္ေသာင္း ဒန္ေပါက္လုပြဲၾကီး။
 
ေအာင္ေသာင္းက ဒန္ေပါက္ေကြ်းျပီး ဆႏၵျပခိုင္းတယ္။
 
ေကြ်းတာ မေလာက္လို ့ ဆႏၵျပသူေတြက ဒန္ေပါက္လုပြဲ က်င္းပတယ္။
 
ဒီေတာ့ ေအာင္ေသာင္း ဒန္ေပါက္လုပြဲၾကီးတဲ့။
 
 
 

No comments: