Wednesday, December 3, 2014

တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာတာကေတာ့ ဒီလို ဒီလို ... ။

တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုအတြက္ စစ္မွန္တဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကေတာ့ ဘယ္နားမလည္း မသိ၊ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာတာကေတာ့ ဒီလို ဒီလို ... ။
 
 
 

No comments: