Tuesday, February 24, 2015

ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုပ္ၾကံတိုက္ခိုက္မွဳမ်ား။

ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုပ္ၾကံတိုက္ခိုက္မွဳမ်ား။

ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢ ဥကၠဌ ကိုေဇယ်ာလြင္အား ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း အြန္လိုင္းစာမ်က္ႏွာအခ်ိဳ႕ႏွင့္ အေကာင့္တခ်ိဳ႕မွ စြပ္စြဲေနေသာ ဘကေက်ာင္း (ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္း) မ်ားအား ဖ်က္သိမ္းရန္ ေတာင္းဆိုခဲ႔သည္ဟုလည္းေကာင္း၊ ဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းရန္ အၾကံျပဳခဲ႔သည္ဟုလည္းေကာင္း မဟုတ္မမွန္ လုပ္ၾကံစြပ္စြဲေရးသား ၀ါဒျဖန့္ေနၾကျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကိုေဇယ်ာလြင္အပါအ၀င္ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ႔သည့္ တကသ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားမွ ဘကေက်ာင္းမ်ား ဖ်က္သိမ္းရန္ လံုး၀ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသြားခဲ႔ျခင္း မရွိပါ။

ထိုသို ့ မဟုတ္မမွန္ လုပ္ၾကံေျပာဆို ေရးသားေျပာဆိုေနၾကရုံသာမက ကိုေဇယ်ာလြင္၏ ဓါတ္ပံုမ်ား ေနရပ္လိပ္စာမ်ား ေဖာ္ျပျပီး ျခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုေနျခင္းမ်ားရွိေနျခင္းသည္ ေက်ာင္းသားသပိတ္အား ဦးေဆာင္ေနၾကေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအား တိုက္ခိုက္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းအျပင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမွဳမရွိေသာ လုပ္ရပ္ဟု ယူဆပါသည္။

လႊတ္ေတာ္မွအတည္ျပဳခဲ႔သည့္ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ မူရင္း ပုဒ္မ ၆၈ (က) တြင္ ဘာသာေရးကိုသာသီးသန္႔သင္ၾကားေသာ ေက်ာင္းမ်ားသည္ ယခု ဥပေဒႏွင့္သက္ဆိုင္ျခင္း မရွိေစရဟု ေဖာ္ျပထားျပီး ျဖစ္ပါသည္။

ယခု ၄ပြင့္ဆိုင္ေတြ႕ဆံုပြဲမွ သေဘာတူညီခ်က္အရ ျပန္လည္ျပင္ဆင္တင္သြင္းသည့္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ အထက္ပါ ပုဒ္မ ၆၈ (က) အား ပယ္ဖ်က္ျခင္း မရွိပါ။ ဘာသာေရးေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားေသာပညာေရးက႑ဟု ေဖာ္ျပပါရွိမွဳသည္ ပညာေရးသက္သက္ကိုသာ သင္ၾကားေသာ ပညာဒါနေက်ာင္းမ်ားကို ဆိုလိုရင္းျဖစ္ျပီး၊ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ ျပဌာန္းစာအုပ္မ်ားႏွင့္ ေမးခြန္းလႊာမ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေသာ မူလတန္း အလယ္တန္းမ်ားကိုသာ ဆိုလိုရင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဘက ေက်ာင္းဟုေခၚေသာ ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားသည္ ပညာေရးသက္သက္ကိုသာ သင္ၾကားျခင္းျဖစ္ျပီး ဗုဒၶဓမၼစာေပ က်မ္းဂန္မ်ား သင္ၾကားသည့္ပရိယတၱိစာသင္တိုက္မ်ား၏ သေဘာသဘာ၀ ကြာျခားေၾကာင္း လူအမ်ား နားလည္သိရွိျပီး ျဖစ္ပါသည္။

အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းမွာ ထပ္မံျဖည့္စြက္တာသာ ရွိပါသည္။

ကိုေဇယ်ာလြင္အား ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းမ်ား ဖ်က္သိမ္းခိုင္းသည္ဟုဆိုကာ လုပ္ၾကံတိုက္ခိုက္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ စတင္ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္သူမ်ားအား ဆန္းစစ္ၾကည့္ရာတြင္ ေက်ာင္းသားသပိတ္၏ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလွဳပ္ရွားမွဳအား ျပည္သူလူထုမွ ယုံၾကည္မွဳပ်က္ျပားေစရန္အတြက္ ဦးေဆာင္ေနၾကေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားအား အဓိကျပစ္မွတ္ထား၍ လုပ္ၾကံေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ စတင္ဖန္တီး လွဳံ ့ေဆာ္တိုက္ခိုက္သူမ်ားသည္ ယခင္ ဘာသာေရး လူမ်ဳိးေရး ပဋိပကၡမ်ားအား ဖန္တီးခဲ့သည့္ ၉၆၉ ႏွင့္ မဘသ အစြန္းေရာက္သူမ်ား၏ ေဖ့စ္ဘြတ္စာမ်က္ႏွာအေကာင့္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ ့ရွိရကာ၊ ပရဟိတေစတနာျဖင့္ ပညာေရးသင္ၾကားေပးေနေသာ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ဘာသာတရားကို ကိုင္းရွဳိင္းယုံၾကည္သက္၀င္သူမ်ားအေနျဖင့္ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ေက်ာင္းသားလွဳပ္ရွားမွဳအေပၚ အထင္အျမင္လြဲမွားေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ကိုေဇယ်ာလြင္အပါအ၀င္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလွဳပ္ရွားမွဳ ေက်ာင္းသားသပိတ္စစ္ေၾကာင္း၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား၊ အမ်ုိးသားပညာေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဖ့စ္ဘြတ္စာမ်က္ႏွာတြင္လည္းေကာင္း၊ ျပင္ပတြင္လည္းေကာင္း ေျပာဆိုေရးသားမွဳမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေသေသခ်ာခ်ာ တိတိက်က် သိရွိေစရန္ သက္ဆိုင္ပတ္သက္ေသာ သပိတ္ေမွာက္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားထံ တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းျခင္းျဖင့္ မလိုလားအပ္ေသာ ေသြးထိုးျခင္းမ်ား လုပ္ၾကံဖန္တီးျခင္းမ်ား ေဘးအႏၱရာယ္မွ ကင္းေ၀းႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း အၾကံျပဳတိုက္တြန္း လိုက္ရပါသည္။

ယခင္ေခတ္အဆက္ဆက္မွ ေျပာၾကားေနၾကေသာ “ရန္သူေထာက္လွမ္းေရး သိပ္ေတာ္တာ၊ အကြက္က်က် ျဖဳိခြင္းႏိုင္တယ္” ဆိုေသာ စကားကို ေခ်ပရမည္ဆိုပါက - ရန္သူေတာ္တာ မဟုတ္ပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို ့ လူမ်ဳိးမ်ား၏ တစ္ဖက္သား စကားကို အယုံလြယ္ျပီး၊ မွန္၏ မမွန္၏ကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ေထာင့္ေစ့ေအာင္ ေလ့လာစူးစမ္းျပီး မိမိ၏ ကိုယ္ပိုင္ အသိဥာဏ္ျဖင့္ စီစစ္သုံးသပ္ ေကာက္ခ်က္ခ်ျခင္း၊ မရွင္းလင္းသည္ကို တိုက္ရိုက္သက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္း ေဆြးေႏြးမွဳ ျပဳျခင္း အားနည္းမွဳမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။

အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ ေလ့လာၾကရန္ ထပ္မံတိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။

No comments: