Saturday, February 21, 2015

NNER ၏ ရွင္းလင္းတင္ျပမွဳ။

NNER ၏ ရွင္းလင္းတင္ျပမွဳ။

“အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒကုိျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း” ကုိ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ NNER ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၄) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ေလးပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပရန္ ဆုံးျဖတ္ၾကၿပီး ပညာေရးဝန္ႀကီး႒ာနမွတဆင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၆) ရက္ေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းခဲ့ပါသည္။

အထက္ပါဥပေဒၾကမ္းတြင္ ပါဝင္သည့္ အေၾကာင္းအရာအခ်ဳိ႕အေပၚ အဓိပၸါယ္လြဲမွားစြာ ေဖာ္ျပလွ်က္ NNER အား ထုိးႏွက္တုိက္ခုိက္မႈမ်ား လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႕လွ်က္ရွိသျဖင့္ ဖတ္႐ႈသူ တခ်ဳိ႕က NNER ႏွင့္ ေက်ာင္းသားကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ေမးျမန္းလာၾကေသာေၾကာင့္ ဤေဆာင္းပါးျဖင့္ မိဘျပည္သူမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပအပ္ပါသည္ခင္ဗ်ာ ..... ။

No comments: