Thursday, April 23, 2015

၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြက္ ဒီဓါတ္ပုံက သက္ေသျပေနပါတယ္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြက္ ဒီဓါတ္ပုံက သက္ေသျပေနပါတယ္။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္တုန္းက သန္းေရႊ တရုတ္ျပည္သြားခဲ့တုန္းက ပထမဦးဆုံး အတူေခၚသြားခဲ့ျပီး တရုတ္အစိုးရကို ေရႊမန္းနဲ ့ မင္းေအာင္လွဳိင္ကိုသာ စတင္မိတ္ဆက္ေပးခဲ့တဲ့ပုံပါ။ သိန္းစိန္က ၂၀၀၈ ေျခဥေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ၄င္းတို ့ မဲခိုးအစိုးရအတြက္ စမ္းသပ္ခံ ေရွ ့ေျပးရုပ္ေသးရုပ္ပါ။


No comments: