Friday, May 22, 2015

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ နီးလာေတာ့ အမ်ဳိးမ်ဳိး ယုတ္မာေကာက္က်စ္ၾကျပီ။

ျမန္မာျပည္သူျပည္သားအားလုံးရဲ ့ အနာဂါတ္ဘ၀ေတြအတြက္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး တင္ေအးကို အျပတ္ရွင္းၾကဖို ့ လိုျပီ။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ပါတီစံုအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကို ႏုိင္သူအကုန္ယူစနစ္ (FPTP) စနစ္နဲ႔သာ က်င္းပသြားမယ္လို႔ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ တင္ေအးက ေျပာဆိုတာ သိရွိရပါတယ္။ ဒီလိုစကားမ်ဳိးကို ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ NLD မဲအျပတ္အသတ္အႏိုင္ရတုန္းက ေျပာခဲ့ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုေတာ့ ၾကံ ့ဖြတ္ပါတီ အႏိုင္ရဖို ့ ယုတ္မာေကာက္က်စ္ လိမ္ညာမွဳေပါင္းမ်ားစြာနဲ ့ ျပင္ဆင္လုပ္ေဆာင္ေနခ်ိန္မွာ တင္ေအးက ေျပာလိုက္တာပါ။ 

ႏိုင္သူအကုန္ယူ FPTP စနစ္ဆိုတာ ဘာလည္းဆိုတာ အရင္ဆုံး ရွင္းျပရရင္ ဒီစနစ္ဟာ ဒီမိုကေရစီလမ္းစဥ္နဲ ့ လုံး၀ဆန္ ့က်င္တဲ့စနစ္ပါ၊ တနည္းေျပာရရင္ တစ္ပါတီထဲသာ အာဏာရယူတဲ့ တစ္ပါတီအာဏာရွင္စနစ္ပါ။ "first-past-the-post" (FPTP) လို ့ အျပည့္အစုံေခၚျပီး၊ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အမ်ားဆုံးအႏိုင္ရတဲ့ပါတီက လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အကုန္ေနရာရယူျပီး အျခားေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီကိုမွ် လႊတ္ေတာ္ထဲ အ၀င္ခံမွာ မဟုတ္ပါဖူး။ တစ္ပါတီရဲ ့ အႏိုင္ရမွဳကိုသာ ယူမွာျဖစ္ျပီး၊ အျခားေသာ အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ စုေပါင္းျပီး Coalition Government စုေပါင္းအစိုးရဖြဲ ့မွဳကိုေတာင္ လုံး၀လုပ္လို ့ မရတဲ့ အေနအထားပါ။ တစ္ခုတည္းေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီက အမတ္မ်ားသာျဖစ္မယ့္ အစိုးရနဲ ့ လႊတ္ေတာ္သာ ၾကီးစိုးေနရာယူမွာျဖစ္တဲ့ စနစ္ပါ။

ဒီစနစ္ကိုသာ က်င့္သုံးရင္ အႏိုင္ရပါတီတစ္ခုတည္းရဲ ့ အမတ္ေတြနဲ ့ ဖြဲ ့စည္းမယ့္ အစိုးရျဖစ္မွာပါ။ အရင္ေခတ္ အာဏာရွင္ၾကီးေန၀င္းရဲ ့ တစ္ပါတီတည္းသာ က်င့္သုံးခဲ့တဲ့ မဆလအာဏာရွင္တစ္ပါတီနဲ ့ ဖြဲ ့စည္းခဲ့တဲ့ ေန၀င္းအစိုးရလို ထပ္မံေပၚေပါက္လာမွာပါ။ ေစာေမာင္ သန္းေရႊလက္ထက္ န၀တ နအဖကို ႏိုင္ငံေရးပါတီအသြင္ေျပာင္းပြဲၾကီး ျဖစ္သြားမွာပါ။ သိန္းစိန္ ေရႊမန္းတို ့ရဲ ့ ၾကံ ့ဖြတ္ပါတီတစ္ခုတည္းသာ အစိုးရျဖစ္သြားမွာပါ။ အာဏာရွင္အစိုးရတင္သာမက အာဏာရွင္လႊတ္ေတာ္သက္သက္ ျဖစ္သြားမွာပါ။ ဒီလိုသာျဖစ္လာရင္ေတာ့ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ၾကံ ့ဖြတ္ပါတီအမတ္ေတြခ်ည္းဘဲ ရွိေတာ့မွာပါ။

ၾကံ ့ဖြတ္ပါတီ အႏိုင္ရရင္ အကုန္လုံး သိမ္းၾကဳံးယူျပီး NLD အပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီေတြအပါအ၀င္ ဘယ္ႏိုင္ငံေရးပါတီကိုမွ လႊတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္ေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဖူး။

ဒီလုိမ်ဳိး ေရြးေကာက္ပြဲကို ဘယ္စနစ္နဲ ့ က်င္းပသြားမယ္လို ့ ေျပာရေအာင္ တင္ေအးမွာ ဘာဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိလို ့လည္း၊ ဘာလုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိလို ့လည္း။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရဲ ့ တာ၀န္က ေရြးေကာက္ပြဲကို မွန္မွန္ကန္ကန္ အဆင္ေျပေျပ ေခ်ာေခ်ာေမြ ့ေမြ ့နဲ ့ ေဆာင္ရြက္ျပီးစီးႏိုင္ေအာင္ စနစ္တက် သမာသမတ္ရွိရွိနဲ ့ ၾကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ေပးရမယ့္ တာ၀န္သာ ျဖစ္တယ္။ ဟိုစနစ္နဲ ့ က်င္းပရမယ္ ဒီစနစ္နဲ ့က်င္းပရမယ္လို ့ ဆုံးျဖတ္ၾသဇာေပးရမွာ မဟုတ္ဖူး။

တင္ေအးရဲ ့ ေျပာတဲ့စကားလည္း ၾကည့္ဦး။ ကြ်န္ေတာ့္ရဲ ့ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္တဲ့၊ ႏိုင္သူအကုန္ယူစနစ္တဲ့။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ နီးကပ္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ တင္ေအး ဒီစကားေျပာလိုက္တာဟာ သံသယမ်ားစြာ ရွိစရာပါ။ သိန္းစိန္တို ့ ေရႊမန္းတို ့ မင္းေအာင္လွဳိင္တို ့ အားလုံး တစ္ၾကိတ္တည္းတစ္ဥာဏ္တည္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၾကံ ့ဖြတ္ပါတီသာလွ်င္ အႏိုင္ရဖို ့နဲ ့ အႏိုင္ရေအာင္ လိမ္ညာနည္းေပါင္းမ်ားစြာနဲ့ ျပင္ဆင္လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ၾကံ ့ဖြတ္ပါတီအႏိုင္ရရင္ လႊတ္ေတာ္ထဲ ၾကံ ့ဖြတ္ပါတီအမတ္မ်ားသာ ရွိေနေစေရး ေကာက္က်စ္စြာ ျပင္ဆင္မွဳလို ့ တစ္ထစ္ခ် ယူဆရတာေၾကာင့္ တင္ေအးလို အာဏာရွင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေဟာင္းတစ္ဦးကို ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠဌေနရာမွာ ထားထားျပီး ယခုလိုအခ်ိန္မွာ တစ္ဦးပုဂၢလရဲ ့ ဆႏၵအေနနဲ ့ဘဲ ေျပာသလိုလိုနဲ ့ ဖန္တီးျပီး ၾကံ ့ဖြတ္ပါတီအႏိုင္ရေရး စီမံျခင္းသာ ျဖစ္တယ္လို ့ ေျပာလိုပါတယ္။

သိန္းစိန္တို ့ရဲ ့ ၂၀၀၈ နာဂစ္ေျခဥမွာ ျပဌာန္းထားတဲ့ အခန္း (၉) ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္း အခန္းမွာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရဲ ့တာ၀န္ကို တိတိက်က် ျပဌာန္းသတ္မွတ္ထားပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ တာ၀န္မ်ားကို ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒထဲမွာ - 

၃၉၉။ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ တာ၀န္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။

(က) လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပျခင္း၊

(ခ) လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ၾကီးၾကပ္ျခင္း၊ ေကာ္မရွင္အဖြဲ ့ခြဲအဆင့္ဆင့္ကို ဖြဲ ့စည္းျခင္းႏွင့္ ၾကီးၾကပ္ေစျခင္း၊

(ဂ) မဲဆႏၵနယ္မ်ား သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္း၊

(ဃ) မဲစာရင္းမ်ား ျပဳစုျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ျခင္း၊

(င) သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ နယ္ေျမလုံျခဳံေရးအေျခအေနေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လြတ္လပ္ျပီးတရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ား၏ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ေရႊ ့ဆိုင္းျခင္း၊

(စ) ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ သို ့မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ားကို ဤဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီလည္းေကာင္း၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ ညႊန္ၾကားခ်က္စသည္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီလည္းေကာင္း ထုတ္ျပန္ျခင္း၊

(ဆ) ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမွဳမ်ားကို စစ္ေဆးႏိုင္ရန္အတြက္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေရြးေကာက္ပြဲခုံရုံးမ်ား ဖြဲ ့စည္းျခင္း၊

(ဇ) ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အရ ေပးအပ္သည့္တာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ျခင္း။ - တို ့သာ ျဖစ္တယ္။

ဒီေတာ့ တင္ေအးဟာ ေပးအပ္တဲ့ တာ၀န္ထက္ကို ပိုျပီး၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ထက္ကို ေက်ာ္လြန္ျပီး မိမိတစ္ဦးသေဘာဆႏၵနဲ ့ ေရြးေကာက္ပြဲကို ႏုိင္သူအကုန္ယူစနစ္ (FPTP) စနစ္နဲ႔သာ က်င္းပသြားမယ္လို႔ ေျပာလိုက္ျခင္းဟာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ေက်ာ္လြန္ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းသာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠဌေနရာကေန ခ်က္ျခင္း ဖယ္ရွားေပးဖို ့ ေတာင္းဆိုပါတယ္။ ထို ့အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္မွဳနဲ ့ တိတိက်က် ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အေရးယူေပးဖို ့ကိုလည္း ထပ္မံေတာင္းဆိုပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ျပည္သူ ့အင္အားနဲ ့ တင္ေအးကို ဖယ္ရွားႏိုင္ဖို ့နဲ ့ ဒီစနစ္ကို ကန္ ့ကြက္ဆန္ ့က်င္ဖို ့ အေရးၾကီးပါတယ္။

တင္ေအးရဲ ့ ဆႏၵကို ျပည္သူေတြက လိုက္နာရမွာ မဟုတ္ပါဖူး။ ျပည္သူ ့ဆႏၵကို တင္ေအးကသာ လိုက္နာရမွာပါ။

ယခုလို စစ္ယူနီေဖာင္းခြ်တ္ အရပ္သားအစိုးရအေယာင္ေဆာင္ သိန္းစိန္အစိုးရ၊ အာဏာရွင္အသြင္ေျပာင္း ၾကံ ့ဖြတ္ပါတီနဲ ့ ျပည္သူ ့ေနာက္ေက်ာ ေသနတ္ေထာက္ထားတဲ့ မင္းေအာင္လွဳိင္တို ့ အာဏာရွင္လက္ကိုင္ဒုတ္ စစ္တပ္ရွိေနခ်ိန္မွာ ႏုိင္သူအကုန္ယူစနစ္ (FPTP) စနစ္ဟာ ျမန္မာျပည္သူလူထုကို ဘ၀အဆက္ဆက္တိုင္း အာဏာရွင္ရဲ ့ ကြ်န္ျဖစ္ေစမယ့္ အင္မတန္ေၾကာက္မက္ဖြယ္ အႏၱရာယ္ဆိုးၾကီးပါ။

ဒီအတြက္ ျပည္သူလူထုအေနနဲ ့ သိန္းစိန္တို ့ ေရႊမန္းတို ့ မင္းေအာင္လွဳိင္တို ့တင္မက တင္ေအးရဲ ့ ႏုိင္သူအကုန္ယူစနစ္ (FPTP) စနစ္ကို အျပင္းအထန္ ကန္ ့ကြက္ၾကဖို ့ ယခုလို ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲနီးလာခ်ိန္မွာ အထူးအေရးၾကီးေၾကာင္း သတိေပး တိုက္တြန္းလိုက္ရပါတယ္။

နစ္ေနမန္း။

No comments: