Friday, September 20, 2013

သာသနာေတာ္နဲ ့ ေရႊ၀ါေရာင္သံဃာေတာ္ေတြအေပၚ ရိုင္းစိုင္းမွဳနဲ ့ ဂ်ပန္သတင္းေထာက္ကို ပစ္သတ္ခဲ့မွဳမွာ ဘယ္သူေတြပါလည္းဆိုတာ ေဖၚက်ဴးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလအတြင္းက ကာတြန္းတစ္ခုပါ။

သာသနာေတာ္နဲ ့ ေရႊ၀ါေရာင္သံဃာေတာ္ေတြအေပၚ ရိုင္းစိုင္းမွဳနဲ ့ ဂ်ပန္သတင္းေထာက္ကို ပစ္သတ္ခဲ့မွဳမွာ ဘယ္သူေတြပါလည္းဆိုတာ ေဖၚက်ဴးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလအတြင္းက ကာတြန္းတစ္ခုပါ။


No comments: