Sunday, September 22, 2013

ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးကာလ (ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ရဟန္းပ်ဳိသမဂၢမ်ားအဖြဲ ့ခ်ဴပ္၏ ေက်ာင္းသားျပည္သူအေပါင္းသို ့ ပန္ၾကားခ်က္) မွတ္တမ္း။

ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးကာလ (ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ရဟန္းပ်ဳိသမဂၢမ်ားအဖြဲ ့ခ်ဴပ္၏ ေက်ာင္းသားျပည္သူအေပါင္းသို ့ ပန္ၾကားခ်က္) မွတ္တမ္း။


No comments: