Thursday, October 3, 2013

ကမၻာကို သိေစခဲ့တဲ့ အာဏာရွင္ ဆန္ ့က်င္မွဳ (သို ့) ေအာက္တိုဘာေတာ္လွန္ေရး။

ကမၻာကို သိေစခဲ့တဲ့ အာဏာရွင္ ဆန္ ့က်င္မွဳ (သို ့) ေအာက္တိုဘာေတာ္လွန္ေရး။

(ဗြီဒီယိုအပိုင္း ၁)။(ဗြီဒီယိုအပိုင္း ၂)။(ဗြီဒီယိုအပိုင္း ၃)။(ဗြီဒီယိုအပိုင္း ၄)။(ဗြီဒီယိုအပိုင္း ၅)။(ဗြီဒီယိုအပိုင္း ၆)။


No comments: