Wednesday, December 18, 2013

ႏွစ္ဖက္ခြ်န္ ေဇာ္ေဇာ္။

ယခုထိတိုင္ေအာင္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို ့မွဳ လုပ္ခံထားေနရဆဲ ေဇာ္ေဇာ္၊ ဒါေပမယ့္ ျပည္တြင္းမွာေတာ့ အာဏာရွင္အသိုင္းအ၀န္းနဲ ့ ေပါင္းဖက္ျပီး ခ်မ္းသာရုံမက အားကစားမွာ ေက်းဇူးရွင္ၾကီးလို ခံယူေနတဲ့ ႏွစ္ဖက္ခြ်န္။No comments: