Monday, December 16, 2013

တကယ့္ေသနတ္ပစ္မွာ “ေရႊ” ဆု ရျပီးသား။

ျမန္မာျပည္က ေလေသနတ္ မပစ္ဖူး၊ တကယ့္ေသနတ္ဘဲ ပစ္တယ္၊ ပစ္ရင္ မိုးေပၚေထာင္မပစ္ဖူး၊ လူအုပ္ၾကားထဲ တည့္တည့္ပစ္တယ္။ ေလေသနတ္ပစ္မွာ ေရႊတံဆိပ္မရတာ မဆန္းဖူး၊ တကယ့္ေသနတ္ပစ္မွာ “ေရႊ” ဆု ရျပီးသား။

No comments: