Monday, December 9, 2013

“စိတ္ကို အနားေပးျခင္း”

“စိတ္ကို အနားေပးျခင္း”

ႏိုင္ငံေရးယုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အဆက္မျပတ္ မတရားညႇဥ္းပန္းမႈေတြကို ရင္ဆိုင္ေနၾကရတဲ့သူေတြ ဟာ ႏိုင္ငံေရးအသိအျမင္အားျဖင့္ အဆင့္ျမင့္ျမင့္ ႏိုးၾကား လာပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔တစ္ေတြရဲ႕ဘ၀ဟာ မနက္အိပ္ရာ ကႏိုးလို႔ ဘယ္သူေတြမ်ား ညတုန္းကအဖမ္းခံရလဲ၊ ဒီေန႔မွာလည္း ငါတို႔အဖဲြ႕၀င္ေတြအေပၚ ေနာက္ထပ္ ဘယ္လိုမ်ား ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း မတရားတဲ့ အျပဳအမူေတြကို က်ဴးလြန္ႏိုင္သလဲလို႔ ေတြးစရာေတာစရာ မလိုတဲ့သူေတြရဲ႕ဘ၀နဲ႔ ပုံစံျခားနားလွပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔တစ္ေတြရဲ႕ မ်က္စိေတြ၊ နားေတြဟာ ေန႔စဥ္ဘ၀ အေတြ႕အႀကဳံအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈနဲ႔ ေ၀းကြာၾကတဲ့သူေတြ သတိမျပဳမိသေလာက္ရိွတဲ့ အာ႐ုံေတြကို အင္မတန္မွ ျမင္တတ္ၾကားတတ္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ဘ၀တစ္ခုလုံးဟာ ႏိုင္ငံေရးထဲမွာပဲ မဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္မတို႔မွာလည္း ကိုယ္ေရးကုိယ္တာ ကိစၥေတြ ရွိပါတယ္။ အေတြးအေခၚပိုင္းဆိုင္ရာနဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈပိုင္းဆိုင္ရာ စိတ္၀င္စားမႈေတြရွိပါတယ္။ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြလည္း ရွိပါတယ္။ လက္နက္နဲ႔ အႏိုင္က်င့္ဖိႏွိပ္မႈေတြကို ဆန္႔က်င္တြန္းလွန္ တဲ့ေနရာမွာ စဲြၿမဲတဲ့ယုံၾကည္ခ်က္နဲ႔ ခိုင္မာတဲ့ စိတ္ဓာတ္ကို အဓိကလက္နက္အျဖစ္နဲ႔ သုံးရတဲ့တိုက္ပဲြမွာ ဘာသာေရး အပိုင္းဟာ အထူးအေရးပါတဲ့အခန္းက ပါ၀င္လာပါတယ္။

ျမန္မာျပည္သူအမ်ားစုဟာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြျဖစ္ ၾကၿပီး ဘာသာေရးဆိုင္ရာပြဲေတာ္ေတြ၊ အခမ္းအနားေတြ မွာ ကၽြန္မတို႔တစ္ေတြ စုေ၀းေတြ႕ဆံုၾက၊ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားနဲ႔ ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈေတြကုိ အားသစ္ေလာင္းၾကတာ အစဥ္ အလာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ တျခားအဖြဲ႕ အစည္းေျမာက္ျမားစြာလိုပဲ NLD ဟာ အဓိကက်တဲ့ ဘာသာေရးဆိုင္ရာပြဲေတာ္ေတြကို က်င္းပဖို႔ႀကိဳးပမ္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း အၿမဲတမ္း လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔ ျဖစ္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ အာဏာပိုင္ေတြက ကၽြန္မတို႔ဟာ ဘာသာေရးကိုအေၾကာင္းျပၿပီး ႏုိင္ငံေရးအက်ဳိးအျမတ္ ရေအာင္လုပ္တယ္လို႔ စြပ္စြဲပါတယ္။ အဲဒီလိုစြပ္စြဲတာဟာ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ဒီလိုလုပ္လို႔ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းမွာေနတဲ့ လူသတၱ၀ါရဲ႕ သဘာ၀ဟာ အသြင္လကၡဏာမ်ဳိးစံုရွိတယ္ဆိုတာကို သူတို႔ အသိအမွတ္မျပဳႏိုင္လို႔ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ လြတ္လပ္စြာ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးဟာ ကၽြန္မတို႔ပါတီရဲ႕လႈပ္ရွားမႈေတြကို ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန္႔သတ္ခ်င္တဲ့ အာဏာပိုင္ေတြရဲ႕ စိတ္ဆႏၵေၾကာင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ထိပါးလာတာေတြကို ခံေနရပါတယ္။ ဒီအခ်က္ကို ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔မွာ သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး က ႏုိင္ငံေတာ္သံဃာ့မဟာနာယကအဖြဲ႕၀င္ဆရာေတာ္ေတြကို ပန္ၾကားေလွ်ာက္ထားခ်က္က ထင္ရွားစြာေဖာ္ျပေနပါတယ္။

အဲဒီေလွ်ာက္ထားခ်က္ထဲမွာ NLD ဟာ သူ႕ရဲ႕ အဖြဲ႕၀င္ေတြကို သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္းအဆင့္ဆင့္ အတြင္းသို႔ေစလႊတ္ၿပီး အစိုးရနဲ႔ သံဃာေတာ္ေတြၾကား အထင္အျမင္လြဲမွားမႈေတြျဖစ္ေအာင္ ထိုးေဖာက္ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္။ NLD ဟာ သူ႕ရဲ႕ အဖြဲ႕၀င္ေတြကို သာသနာ့ေဘာင္အတြင္း၀င္ခိုင္းၿပီး သူတို႔ရဲ႕ပါတီအက်ဳိးကို တိုးတက္ေအာင္လုပ္ဖို႔၊ အဖ်က္လုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ေဆာင္ ဖို႔ ညႊန္ၾကားေနတယ္လို႔ စြပ္စြဲပါတယ္။ (အဲဒါ နည္းနည္း နားလည္ဖို႔ရာ ခက္တဲ့စကားပါ။ အဖ်က္လုပ္ငန္းေတြက NLD ရဲ႕ အက်ဳိးတိုးတက္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ႏိုင္မယ္ဆိုတာ နားလည္ဖို႔ခက္ပါတယ္။) ဒါေၾကာင့္ သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္းေတြ ဟာ ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္ အာဏာပိုင္ အဆင့္ဆင့္ေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ပူးေပါင္းၿပီး ဘာသာေရး အႏၲရာယ္ေတြကို ကာကြယ္တားဆီးမႈေတြလုပ္ရမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ NLD အဖြဲ႕၀င္ေတြကို သာသနာ့ေဘာင္ အတြင္း ၀င္ေရာက္ခြင့္မရေအာင္ တားျမစ္ရမယ္ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ပါပဲ။

ရွင္အျဖစ္နဲ႔ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာ အခ်ိန္ကာလ အတန္ၾကာေနထိုင္ၿပီး ဗုဒၶဘာသာရဲ႕အေျခခံေတြ ကို ေလ့လာသင္ယူရတာဟာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ျမန္မာ ကေလးငယ္ေတြအတြက္ ဓေလ့ထံုးစံတစ္ခုပါပဲ။ သူတို႔ကို ရွင္ျပဳေပးဖို႔ တာ၀န္ရွိတဲ့ မိဘေတြအတြက္လည္း ကုသိုလ္မ်ားစြာ ရရွိေစပါတယ္။ ဒါတင္မက ပါဘူး၊ ျမန္မာအမ်ဳိးသားမ်ားစြာဟာ သူတို႔ အသက္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ပါက သာသနာ့ေဘာင္အတြင္း တစ္ဖန္ျပန္၀င္ၿပီး ရဟန္းအျဖစ္နဲ႔ အခ်ိန္ကာလ ခဏျဖစ္ေစ၊ ၾကာရွည္ျဖစ္ေစေနထိုင္ၾကပါတယ္။

သာသနာေရး၀န္ႀကီးရဲ႕ ႏုိင္ငံေတာ္ သံဃာ့ မဟာနာယကအဖြဲ႕ကို ေလွ်ာက္ထားခ်က္ဟာ NLD အဖြဲ႕၀င္ေတြ အဲဒီဘာသာေရးဆိုင္ရာ ႐ိုးရာဓေလ့ထံုးစံ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ကို ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန္႔သတ္ဖို႔ ရည္ရြယ္ ၿပီး ေလွ်ာက္ထားပံုရပါတယ္။ အာဏာပိုင္ေတြအေနနဲ႔ ဒီေလွ်ာက္ထားခ်က္မွာ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ပါတီအေပၚ စြပ္စြဲခ်က္ေတြကို တကယ္ယံုၾကည္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ သူတို႔တစ္ေတြ တကယ့္လက္ေတြ႕အေျခအေနေတြနဲ႔ အဆက္ျပတ္ေနတာ ျဖစ္ရပါလိမ့္မယ္။

ဒါေပမဲ့ ႏုိင္ငံေရးအရ ဖိႏွိပ္မႈ၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊ အစိုးရ ကိုယ္တိုင္စီစဥ္ၿပီး မင္းမဲ့စ႐ိုက္လိုလုပ္ေဆာင္မႈ၊ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ လြတ္လပ္စြာ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ခြင့္ေတြကို ေႏွာင့္ယွက္ စြက္ဖက္မႈ စတဲ့ အခက္အခဲေတြ ၾကားထဲကပဲ ကၽြန္မတို႔ဟာ “ကထိန္ပြဲေတာ္”ကို က်င္းပႏုိင္ခဲ့လို႔ ေလာကီေရးရာ ပူပန္စိတ္ေတြကေန ခဏေလး အနားရခဲ့ပါတယ္။ ဒီပြဲေတာ္ဟာ မိုးရာသီ ၀ါတြင္းအကုန္ကစၿပီး တစ္လၾကာ က်င္းပၾကပါတယ္။ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေက်ာ္ ၁ ရက္ေန႔ (ဒီႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔ က်ေရာက္ပါတယ္။) ကစၿပီး တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေန႔ (ႏို၀င္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔)အထိ ၾကာပါတယ္။ ဒီကထိန္ပဲြေတာ္မွာ အဓိက က်တာကေတာ့ သကၤန္းအသစ္ကပ္လွဴျခင္းပါပဲ။ ၀ါတြင္းကာလအတြင္း ၀ါဆိုခဲ့ၾကရတဲ့ သံဃာေတာ္ေတြ အတြက္ ကထိန္သကၤန္း ကပ္လွဴတဲ့သူဟာ ကုသိုလ္အလြန္ရပါတယ္။

ဒီႏွစ္မွာ NLD ဟာ ပ႑ိတရာမေက်ာင္းတိုက္မွာ ကထိန္သကၤန္းကပ္လွဴခဲ့ပါတယ္။ ယခုလို အမ်ား၀ိုင္း၀န္းၿပီး ကုသိုလ္ျပဳဖို႔အတြက္ တစ္စုတစ္ေ၀းနဲ႔ စုစည္းၾကရတာဟာ အင္မတန္ေကာင္းျမတ္လွပါတယ္။ ဆရာေတာ္ ဦးပ႑ိတေဟာၾကားတဲ့တရားကို ဂ႐ုတစိုက္နာယူရတာ၊ ဆရာေတာ္ရဲ႕ ပညာရွိစကား အဆုံးအမေတြ ကို ႏွလုံးသြင္းစဥ္းစားရတာ၊ ကထိန္ပဲြေတာ္ရဲ႕အဓိပၸာယ္ကို ရွင္းလင္းေဟာျပသြားတာကို ၾကားသိလိုက္ရတာေတြဟာ အင္မတန္ ေကာင္းမြန္လွပါတယ္။

ကၽြန္မတို႔ ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြဟာ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈကို အတူတကြျပဳလုပ္တဲ့အခါ ရတဲ့ ကုသိုလ္ေတြကို မွ်ေ၀ခံစားရတဲ့အတြက္ သံသရာ တစ္ေလွ်ာက္မွာ ျပန္လည္ဆုံစည္းရတယ္လို႔ ယုံၾကည္ၾက ပါတယ္။ ကၽြန္မ သံသရာတစ္ေလွ်ာက္မွာ ဆက္လက္က်င္လည္ေနရဦးမယ္ဆိုရင္ ကၽြန္မရဲ႕ အစစ္အမွန္ဆုံးေသာ မိတ္ေဆြျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေဖာ္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပသခဲ့ၾကတဲ့သူေတြန႔ဲ ဆံုစည္းမယ္ ဆိုတာကို ေတြးေတာရတာ အင္မတန္ ကို ေကာင္းျမတ္လွပါတယ္။

ကထိန္သကၤန္းကပ္လွဴတဲ့ပြဲကို တက္ေရာက္လာ ၾကတဲ့သူေတြထဲက အမ်ားအျပားဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ရွစ္ႏွစ္က ဒီမိုကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ အတူတကြ ႀကိဳးပမ္း ခဲ့ၾကတဲ့သူေတြျဖစ္ၿပီး ကၽြန္မတို႔ဟာ ႀကီးမားလွတဲ့ အခက္အခဲေတြကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ရတဲ့အခါမွာလည္း အတူတကြပဲ ရွိေနၾကတဲ့သူေတြပါ။ အဲဒီမွာ မျမင္မေတြ႕ ရေတာ့တဲ့ မ်က္ႏွာေတြ အမ်ားႀကီးပါ။ ေသဆုံးတဲ့ သူေတြကေသဆုံး၊ အက်ဥ္းေထာင္ထဲေရာက္ေနတဲ့ သူေတြကေရာက္နဲ႔၊ သူတို႔အေၾကာင္းေတြးမိေတာ့ ၀မ္းနည္းမိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း သာမန္လုပ္႐ိုး လုပ္စဥ္ ႏိုင္ငံေရးအလုပ္ကိစၥေတြကို ခဏတစ္ျဖဳတ္ေလာက္ ခ်ထားၿပီး အဖိုးတန္လွတဲ့ စိတ္အနားေပးမႈေလး နည္းနည္းေလာက္ ရရွိခံစားႏိုင္ခဲ့တာဟာ ေကာင္းျမတ္ လွပါတယ္။

ႏို၀င္ဘာလ (၂၅) ရက္၊ ၁၉၉၆။

ေအာင္ဆန္းစုၾကည္။

Eternal Light Magazine – December 2013


No comments: