Thursday, December 12, 2013

SEA Games ၾကီးကို တရုတ္ၾကီးက စီစဥ္ေပးတာမွ ေနာက္ဆုံး တရုတ္စာပါ ျမန္မာစာနဲ ့ တန္းတူ ေဖၚျပခံလိုက္ရတာ ျမန္မာျပည္ဟာ တရုတ္ျပည္မ်ား ျဖစ္ေနျပီလား။

SEA Games ၾကီးကို တရုတ္ၾကီးက စီစဥ္ေပးတာမွ ေနာက္ဆုံး တရုတ္စာပါ ျမန္မာစာနဲ ့ တန္းတူ ေဖၚျပခံလိုက္ရတာ ျမန္မာျပည္ဟာ တရုတ္ျပည္မ်ား ျဖစ္ေနျပီလား။


No comments: