Friday, July 25, 2014

သတိ - လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေျခမည္းၾကီးမ်ား ၀င္ေရာက္ေတာ့မည္။

သတိ - လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေျခမည္းၾကီးမ်ား ၀င္ေရာက္ေတာ့မည္။

သိန္းစိန္အာဏာရူးအုပ္စု အခ်ဳိးက် PR စနစ္ကို မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ အသည္းအသန္လုပ္ေနၾကရသလည္း။

ႏိုင္ငံေရးပါတီကို ေထာင္၊ ေရြးေကာက္ခံရျခင္း မလုိဘဲ ေထာင္ထားတဲ့ ပါတီရဲ ့ အခ်ဳိးက်ရတဲ့ အခြင့္အေရးကို ယူျပီး ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ထဲကို ႏိုင္ငံေတာ္လူသတ္သမားေတြ ႏိုင္ငံေတာ္သူခိုးၾကီးေတြ ႏိုင္ငံေတာ္လူညာၾကီးေတြ ႏိုင္ငံေတာ္စီးပြားေသာင္းက်န္းသူေတြ အလြယ္တကူ ၀င္ေရာက္လာျပီး တိုင္းျပည္ရဲ ့ အုပ္ခ်ဴပ္ေရး စီးပြားေရးေတြကို ထင္ရာစိုင္း အုပ္ခ်ဴပ္ၾကဖို ့ပါဘဲ။

အထူးသျဖင့္ကေတာ့ အာဏာရွင္ၾကီး ေန၀င္း မ်ဳိးဆက္ ေက်ာ္ေန၀င္း ေအးေန၀င္း ဇြဲေန၀င္းတို ့၊ အာဏာရွင္ၾကီး သန္းေရႊရဲ ့ မ်ဳိးဆက္ေတြ၊ အာဏာရူးဗိုလ္ခ်ဴပ္ၾကီးမ်ားရဲ ့ မ်ဳိးဆက္ေတြ ၀င္ေရာက္ဖို ့ ၾကဳိတင္လမ္းခင္းျခင္းပါဘဲ။ အဲ့ဒီလမ္းကို ျပည္သူေတြ ေသြးေတြ အသက္ေတြနဲ ့ ခင္းတဲ့လမ္းကို က်ားေသေတြက ေလွ်ာက္လွမ္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရဟန္းရွင္လူျပည္သူလူထုအားနဲ ့ အဆိုပါ PR စနစ္ကို အျပင္းအထန္ ဆန္ ့က်င္တိုက္ထုတ္ၾကဖို ့ ျပတ္ျပတ္သားသား ရဲရဲရင့္ရင့္ လုပ္ေဆာင္ၾကမွသာ ေနာင္ ျပည္သူ ့မ်ဳိးဆက္ေတြ အာဏာရွင္မ်ဳိးဆက္ရဲ ့ ေျခမည္းၾကီးမ်ား ေအာက္မွာ မေရာက္မွာပါ။

ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ထဲကို ေျခမည္းၾကီးမ်ား နင္းေျခ ၀င္ေရာက္လာပါေတာ့မယ္။

နစ္ေနမန္းအေနနဲ ့ Proportional Representation (PR) အခ်ဳိးက် ကိုယ္စားျပဳစနစ္က်င့္သုံးမွဳအား လုံး၀ သေဘာမတူ လက္မခံပါေၾကာင္း ထပ္မံ ေျပာၾကားပါတယ္။

Proportional Representation (PR) အခ်ဳိးက် ကိုယ္စားျပဳစနစ္ဟာ မဲအေရအတြက္အခ်ဴိးအစားအတိုင္း ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုခ်င္းစီတိုင္းအတြက္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ကိုယ္စားလွယ္ေနရာရရွိေစေသာ အခ်ဳိးက်စနစ္ျဖစ္တယ္။

ဒီမိုကေရစီအမည္ခံအေယာင္ျပ အာဏာရွင္စနစ္က်င့္သုံးေနဆဲ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိအေနအထားႏွင့္ လုံး၀ မကိုက္ညီသည့္အျပင္၊ အာဏာရွင္အုပ္စု၏ ေ၀ပုံက်အာဏာခြဲေ၀ကိုင္တြယ္ အုပ္ခ်ဴပ္မည့္ စနစ္ျဖစ္မည္ ျဖစ္တယ္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို စစ္စစ္မွန္မွန္ က်င့္သုံးခြင့္ မရွိ၊ မရရွိေသးေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိအေျခအေန အခ်ိန္အခါတြင္ Proportional Representation (PR) အခ်ဳိးက် ကိုယ္စားျပစနစ္သည္ အာဏာရွင္တို ့ အလိုက် ဖန္တီးစီမံ အၾကံအဖန္မ်ားျဖင့္ အာဏာရွင္လက္သပ္ေမြး ေပါက္ဖြားသည့္ အာဏာရွင္လက္သစ္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အလိုတူအလိုက် ဂြင္လွလွ စီစဥ္ၾကသည့္ ပုလင္းတူ ဗူးစို ့ အေမမတူ ဖေအကြဲ ကိုယ္က်ဳိးရွာ အေခ်ာင္လမ္းစဥ္လိုက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ လက္ခ်င္းခ်ိတ္ဆက္၍ ျပည္သူလူထုအား ဒုကၡေရာက္ေအာင္ လုပ္ၾကမည့္ မ်ားစြာအႏၱရာယ္ၾကီးေစႏိုင္မည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ သာျဖစ္တယ္။

စကားရွင္းရွင္း ေျပာရလွ်င္ အုတ္ေရာေရာ ေက်ာက္ေရာေရာ အေခ်ာင္သမား ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ေမြးစားအာဏာရွင္လက္ပါးေစႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားပါ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ၀င္ထိုင္ခြင့္ ရေစမည့္ လုပ္ရပ္ျဖစ္တယ္။ ဒီလို ႏိုင္ငံေရးပါတီတိုင္းမွ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ၀င္ေရာက္ခြင့္ဖန္တီးတဲ့ အာဏာရွင္တို ့လုပ္ရပ္ဟာ မက္လုံးၾကီးသဖြယ္ အားလုံး သိမ္းက်ဳံးေခၚယူျပီး၊ စစ္မွန္စြာ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေသာ ျပည္သူ ့ကိုယ္စားလွယ္စစ္စစ္မ်ားျဖင့္သာ အရည္အခ်င္း မွန္ကန္ျပည့္၀စြာျဖင့္ ဖြဲ ့စည္းသည့္ ျပည္သူ ့အစိုးရ ေပၚေပါက္ေရး၏ အႏွစ္သာရကို ဖ်က္ဆီးတာလည္း ျဖစ္တယ္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ နာဂစ္ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ ကန္ ့သတ္ခ်ဳပ္ျခယ္ထားေသာ ဥပေဒပုဒ္မမ်ား မျပင္မဆင္ မပယ္မဖ်က္ေသးသမွ်၊ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္အတြင္း ျပည္သူလူထုမွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွက္ျခင္း မခံရေသာ ကိုယ္စားလွယ္အတုအေယာင္မ်ား ရွိေနေသးသမွ်၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမ်ားအား ျပည္သူလူထုမွ တိုက္ရိုက္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ မရရွိေသးသမွ် ဗိုလ္ခ်ဴပ္ၾကီး ဗို္လ္ခ်ဴပ္ေဟာင္းမ်ားမွအစ စစ္ေဘာင္းဘီခြ်တ္ အရပ္သားအုပ္ခ်ဴပ္ေရးဘက္သို ့ အသြင္ေျပာင္း ကူးေျပာင္းျခယ္လွယ္အုပ္ခ်ဴပ္ေနမွဳမ်ား ရွိေနေသးသမွ် ဒီမိုကေရစီခုတုံးလုပ္ ဗန္းျပေသာ Proportional Representation (PR) အခ်ဳိးက် ကိုယ္စားျပဳစနစ္ ျဖစ္ေပၚက်င့္သုံးရန္ စီမံမွဳသည္ အာဏာရွင္အစိုးရအတြက္ အသက္ဆက္ေစရုံသာမက အားအင္ၾကီးထြားေစရန္ အားေဆးေသာက္သုံးျခင္းႏွင့္ ျပည္သူလူထုအား အဆိပ္ေဆးတိုက္ေကြ်းျခင္းသာ ျဖစ္တယ္။

သို ့ျဖစ္၍ စစ္မွန္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ မေပၚေပါက္ေသးသ၍၊ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္အတြင္း ၂၅% ေသာ ေရြးေကာက္ခံမဟုတ္သည့္သူမ်ား ရွိေနေသးသ၍၊ ျပည္သူလူထုမွ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမ်ားအား တိုက္ရိုက္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ မရွိေသးသ၍၊ စစ္ေဘာင္းဘီခြ်တ္၍ အရပ္သားအုပ္ခ်ဴပ္ေရးဘက္သို ့ အသြင္ေျပာင္း ကူးေျပာင္းျခယ္လွယ္အုပ္ခ်ဴပ္ေနမွဳမ်ားရွိေနေသးသ၍ Proportional Representation (PR) အခ်ဳိးက် ကိုယ္စားျပဳစနစ္ က်င့္သုံးမွဳအား လုံး၀ သေဘာမတူ လက္မခံပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေျခမည္းၾကီးမ်ား ၀င္ေရာက္လာမည့္ အေျခအေနဖန္တီးသည့္ သိန္းစိန္တို ့၏ PR စနစ္ကို လုံး၀ ကန္ ့ကြက္ပါတယ္။

ေလးစားလ်က္ -

နစ္ေနမန္း။No comments: