Monday, October 20, 2014

ေပ်ာက္ဆုံးေနေသာ အလြတ္သတင္းေထာက္ ကိုေအာင္ေက်ာ္ႏိုင္ (ခ) ကိုပါၾကီးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပဳလုပ္မည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲသို ့ ဖိတ္ၾကားစာ။

တစ္လၾကာ ေပ်ာက္ဆုံးေနေသာ အလြတ္သတင္းေထာက္ ကိုေအာင္ေက်ာ္ႏိုင္ (ခ) ကိုပါၾကီးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပဳလုပ္မည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲသို ့ ဖိတ္ၾကားစာ။
 


 

No comments: