Monday, February 9, 2015

သိန္းစိန္တို ့အာဏာရူးေတြက ေအာက္တန္းက်လြန္းတဲ့ အရူးခ်ီးနင္းကြက္ေတြနဲ ့ သိ္ပ္လုပ္ၾကတယ္။

အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒကိုၾကေတာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးဖို ့ စိတ္မကူး၊ အာဏာရွင္ပီပီ ေခါင္းမာေနၾကတယ္။ ဒီလို ဆိုင္းဘုတ္ေတြၾကေတာ့ ေက်ာင္းေရွ ့မွာ အရွက္မရွိ ေထာင္ထားၾကတယ္။ ဒီ ဆိုင္းဘုတ္ေတြေထာင္ဖို ့ ဘယ္သူ ခြင့္ေပးခဲ့သလည္း၊ ဒီဆိုင္းဘုတ္ေတြ ဘယ္သူေထာင္သလည္း ဘယ္သူလက္က ကိုင္ေနၾကသလည္း။ သိန္းစိန္တို ့အာဏာရူးေတြက ေအာက္တန္းက်လြန္းတဲ့ အရူးခ်ီးနင္းကြက္ေတြနဲ ့ သိ္ပ္လုပ္ၾကတယ္။


No comments: