Sunday, February 8, 2015

သပိတ္ေမွာက္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား လုံျခဳံေရးအတြက္။

သပိတ္ေမွာက္စစ္ေၾကာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား ညဘက္ခ်ိန္ခါ ေမွာင္က်ခ်ိန္မ်ားတြင္ ခ်ီတက္သြားလာျခင္း မျပဳၾကဖို ့နဲ ့ တည္းခိုရာေနရာေဒသမ်ား၌ ညအခ်ိန္ပိုင္းမ်ားတြင္ လုံျခဳံေရးစီမံမွဳမ်ား ျပဳလုပ္ၾကဖို ့ သတိေပး တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။

No comments: