Thursday, February 12, 2015

ကြ်န္ေတာ္တို ့ရဲ ့ ဖခင္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ ့ အျခားေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကလိမ္ကက်စ္ေတြနဲ ့ မေရာေစခ်င္လို ့ ျဖည့္စြက္ေပးလိုက္တယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို ့ရဲ ့ ဖခင္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ ့ အျခားေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကလိမ္ကက်စ္ေတြနဲ ့ မေရာေစခ်င္လို ့ ျဖည့္စြက္ေပးလိုက္တယ္။No comments: