Tuesday, February 3, 2015

သားသမီးခ်င္း ကိုယ္ခ်င္းမစာတဲ ့ သိန္းစိန္အစိုးရ။

ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေနျပည္ေတာ္ကို ေရာက္ေနၾကရတဲ့ သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားကိုယ္စားလွယ္ေတြကို တည္းခိုခန္းမွာ တည္းခိုခြင့္ မရေအာင္ တားဆီးပိတ္ပင္ခဲ့တဲ့ သိန္းစိန္တို ့ရဲ ့ လုပ္ရပ္ကေတာ့ ကမ္းကုန္ေအာင္ မိုက္ရိုင္းတယ္။ သားသမီးခ်င္း ကိုယ္ခ်င္းမစာ လုပ္တဲ့ လုပ္ရပ္ကို ၾကည့္ရင္ ဒီသိန္းစိန္းတို ့အစိုးရဟာ ေတာ္ေတာ္ေအာက္တန္းက်တဲ့သူေတြဘဲ။


No comments: