Tuesday, February 10, 2015

တကၠသုိလ္ ေလ့က်င့္ေရးတပ္ သင္တန္းဆင္းတစ္ေယာက္မွ ေမာ္လျမဳိင္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဟန္ေဆာင္ခိုင္းကာ ၀င္ေရာက္ေႏွာင့္ယွက္။

တကၠသုိလ္ ေလ့က်င့္ေရးတပ္ သင္တန္းဆင္းတစ္ေယာက္ (ေဖ့စ္ဘြတ္အေကာင့္အမည္ သခင္ဥာဏ္လင္း) အား ေမာ္လျမဳိင္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဟန္ေဆာင္ခိုင္းကာ သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားမ်ားအား တစ္ကိုယ္ေတာ္ ၀င္ေရာက္ေႏွာင့္ယွက္ခိုင္းကာ အာဏာရွင္လက္ပါးေစ မွဴးေဇာ္က သူရဲ ့ ေဖ့စ္ဘြတ္မွ တစ္ဆင့္ ၀ါဒျဖန္ ့ခ်ီခဲ့ပါတယ္။
No comments: