Monday, February 9, 2015

ဧရာ၀တီေက်ာင္းသားသပိတ္စစ္ေၾကာင္း မအူပင္ျမဳိ ့ကိုေရာက္ရွိျပီေးနာက္ သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားမ်ားနဲ ့အတူ မအူပင္တကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ပါ၀င္ခ်ီတက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဧရာ၀တီေက်ာင္းသားသပိတ္စစ္ေၾကာင္း မအူပင္ျမဳိ ့ကိုေရာက္ရွိျပီေးနာက္ သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားမ်ားနဲ ့အတူ မအူပင္တကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ပါ၀င္ခ်ီတက္ခဲ့ၾကပါတယ္။
No comments: