Sunday, February 8, 2015

နစ္ေနမန္း စီေဘာက္စ္ (Niknayman CBox - http://my.cbox.ws/niknayman)။

နစ္ေနမန္း စီေဘာက္စ္ (Niknayman CBox)။

၂၀၀၇ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးမွ စတင္ခဲ့ေသာ နစ္ေနမန္း၏ စီေဘာက္အား ေခတၱခဏ ရပ္ထားရာမွ ယခု ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၈) ရက္ေန ့မွ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္လိုက္ပါသည္။

ျမန္မာျပည္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေရးၾကီးေသာအခ်ိန္ကာ...လျဖစ္သည့္အတြက္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုအက်ဳိးကို ဦးထိပ္ထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူ သိရွိႏိုင္ေစရန္အတြက္ အထူးရည္ရြယ္ပါသည္။

Niknayman CBox တြင္ ၀င္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ရန္အတြက္ name ေနရာတြင္ မိမိ user အမည္အား ေရးသြင္း၍ Profile အား ႏွိပ္ကာ password ျဖင့္ Register ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

အာဏာရွင္အား ပံ့ပိုးေသာ ေရးသားမွဳမ်ားႏွင့္ ေႏွာင့္ယွက္ဆဲဆိုေသာ ေရးသားမွဳမ်ားအား ပိတ္ပင္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

နစ္ေနမန္း စီေဘာက္စ္လိပ္စာမွာ - http://my.cbox.ws/niknayman ျဖစ္ပါသည္။

No comments: