Tuesday, May 12, 2015

ငလ်င္ဆိုတာ ၾကဳိမျမင္ရဖူး၊ ဒီအတြက္ ၾကဳိတင္ျပင္ထားသင့္တာေတြ ပိုမိုလုပ္သင့္ၾကတယ္။

ယခုတစ္ေလာ နီေပါမွာတင္ ထပ္ခါထပ္ခါ လွဳပ္ေနတဲ့ ငလ်င္ေတြေၾကာင့္ စိတ္ပူစိုးရိမ္စရာေတြ ရွိလို ့ ငလ်င္ေဘးၾကဳံလာရင္ ၾကဳိတင္ျပင္ဆင္ထားသင့္တာ သိသင့္တာေတြကို သိရွိရသေလာက္ ေဖာ္ျပေပးလိုပါတယ္။

ေျမငလ်င္နဲ႕ ပတ္သက္ျပီး သတိထား၊ ျပင္ဆင္ရမည့္အခ်က္မ်ား။

ငလ်င္မလႈပ္မီ။

* အေရးေပၚ မီးသတ္ဘူး၊ ေ႐ွးဦးသူနာျပဴစုေသတၱာ၊ ဘက္ထရီသံုးေရဒီယို၊ လက္ႏွိပ္ဓါတ္မီးႏွင့္ ဓါတ္ခဲအပိုမ်ား မိမိ၏အိမ္တြင္ထား႐ွိပါ။

* ေ႐ွးဦးသူနာျပဳစုနည္းကို သင္ယူထားပါ။

* ဂတ္စ္ ၊ ေရ၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို ပိတ္တတ္ေအာင္ ေလ့လာထားပါ။

* ငလ်င္လႈပ္ျပီးပါက မိမိ၏မိသားစု၀င္မ်ားအား ေတြ႕ဆံုႏိုင္မည့္ အစီစဥ္တစ္ခုထားပါ။

* ေလးလံေသာအရာမ်ားအား စင္ေပၚမွာ တင္မထားပါႏွင့္။

* ေလးလံသည့္ အိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂ၊ ဗီ႐ိုမ်ားႏွင့္ အသံုးအေဆာင္ ကိရိယာပစၥည္းမ်ားကို နံရံမ်ား ၾကမ္းျပင္မ်ားႏွင့္ စြဲျမဲစြာ ကပ္ထားပါ။ ေလးလံေသာပစၥည္းမ်ားအား ျပဳိလဲမက်ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ထားႏိုင္က ပိုသင့္ေတာ္ပါသည္။

* ေျမငလ်င္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေရးေပၚအစီစဥ္မ်ားကို ၾကဳိတင္ ေလ့လာသင္ယူပါ။

ငလ်င္လႈပ္ေနစဥ္အတြင္း။

* စိတ္ကို တည္တည္ျငိမ္ျငိမ္ထားပါ။ အိမ္အျပင္ ေဘးလြတ္ရာသို ့ ထြက္မရႏိုင္လို ့ အိမ္ထဲတြင္႐ွိေနပါက အိမ္ထဲတြင္ ေနပါ။ အိမ္အျပင္တြင္႐ွိေနပါက အိမ္အျပင္တြင္ေနပါ။

* အိမ္ထဲတြင္႐ွိေနပါက အိမ္၏ ဗဟိုခ်က္တြင္႐ွိေသာ နံရံကို ကပ္၍ေနပါ။ သို႕မဟုတ္ စားပြဲကဲ့သို႕ေသာ ေလးလံသည့္ပရိေဘာဂေအာက္တြင္ ၀ပ္ေနပါ။ ျပတင္းေပါက္မ်ားႏွင့္ အျပင္ဘက္တံခါးေပါက္မ်ားႏွင့္ ေ၀းေ၀းေနပါ။

* အိမ္အျပင္တြင္႐ွိေနပါက လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားၾကိဳးမ်ား၊ ေအာက္သို႕ျပဳတ္က်လာႏိုင္သည့္အရာမ်ား ႏွင့္ ေ၀းရာေျမကြက္လပ္မ်ိဳးတြင္ေနပါ။ အေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္ ေ၀းရာတြင္ေနပါ။ အေဆာက္အဦးေပၚမွ အရာ၀တၲဳမ်ား က်လာႏိုင္သည္း။ (သို႕) အေဆာက္အဦးျပိဳက်လာႏိုင္သည္။

* မီးျခစ္မ်ား၊ ဖေယာင္းတိုင္မ်ား (သို႕) မီးေတာက္မ်ားအား အသံုးမျပဳပါႏွင့္။ ျပတ္ေနေသာဂတ္ (စ္) လိုင္းပိုက္မ်ားႏွင့္ မီးကို ေ၀းေ၀းထားပါ။

* ကားထဲတြင္႐ွိေနပါက ကားကို ရပ္၍ ငလ်င္လႈပ္ျပီးသည္အထိ ကားထဲတြင္ လုံျခဳံႏိုင္ပါက ေနပါ။ မလံုျခဳံႏိုင္ပါက နီးစပ္ရာ ကြင္းျပင္ေျပာင္တြင္ ေျမၾကီးႏွင့္ ကပ္လ်က္ ေမွာက္ေနပါ။ သစ္ပင္ၾကီးမ်ားအနီး မေနပါႏွင့္။

* ဓါတ္ေလွကားကို အသံုးမျပဳပါႏွင့္။ (ဓါတ္ေလွကားထဲတြင္ ပိတ္ႏိုင္သည္)။

 ငလ်င္လႈပ္ျပီးေနာက္။

* တျခားသူမ်ားႏွင့္ မိမိကိုယ္မိမိ ဒဏ္ရာရမရ စစ္ေဆးပါ။ လိုအပ္သူအား ေ႐ွးဦးသူနာျပဳစုနည္းႏွင့္ ျပဳစုပါ။

* ေရ ၊ ဂတ္စ္ ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္လိုင္းအား ပ်က္စီးမႈ႐ွိမ႐ွိ စစ္ေဆးပါ။ပ်က္စီးမႈ႐ွိပါက အသံုးမျပဳပဲပိတ္ထားပါ။ ဂတ္စ္အနံ႕ရမရ စစ္ေဆးပါ။ ဂတ္စ္အနံ႕ရပါက ျပတင္းေပါက္မ်ား၊ တံခါးမ်ားအားလံုးဖြင့္ထားျပီး ခ်က္ျခင္းအျခားတစ္ေနရာသို႕သြားပါ။ သက္ဆိုင္ရာသို႕ ျပင္ပမွ ဖုန္းအသံုးျပဳျပီး သတင္းပို႕ပါ။

* ေရဒီယိုဖြင့္ထားပါ။ ဆက္သြယ္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာအရာမ်ား ေဆာင္ရြက္ပါ။

* ပ်က္စီးေနေသာ အေဆာက္အဦးထဲသို႕ မ၀င္ပါႏွင့္။

* မွန္ကြဲမ်ား၊ ကြဲ႐ွစရာမ်ားကို သတိထားပါ။ ႐ွဴးဖိနပ္၊ဘြတ္ဖိနပ္မ်ား ၀တ္ထားျခင္းျဖင့္ ေျခေထာက္ မ႐ွေအာင္ေနပါ။

* မီးဖို၊မီးခိုးပိုက္ေခါင္းမ်ားကို သတိထားပါ။ သင့္အေပၚ ျပဳတ္က်ႏိုင္သည္။

* ကမ္းေျခေနရာမ်ားမွ ေ၀းေ၀းေနပါ။ ေျမငလ်င္လႈပ္ျပီးပါက ဆူနာမီေရလႈိင္းၾကီးမ်ား ေ႐ြ႕လ်ားလာႏိုင္သည္။

* အပ်က္အစီးမ်ား႐ွိေသာ ေနရာမ်ားမွ ေ၀းေ၀းေနပါ။

* ေက်ာင္း (သို႕) အလုပ္တြင္႐ွိေနပါက တာ၀န္ခံ ပုဂၢိဳလ္၏ အေရးေပၚညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာပါ။

* ေနာက္ဆက္တြဲ ငလ်င္လႈပ္ႏိုင္သည္ကို သတိထားပါ။

(မိုးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒ၏ ငလ်င္အေႀကာင္း ေျပာႀကားခ်က္)။

အိႏၵိယတိုက္ ျပတ္ေရြ ့ေႀကာင္းႀကီးဟာ အာရွတိုက္သို ့ ဆက္လက္တိုး၀င္ေနမွဳေႀကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ငလ်င္ေဘးအႏၱရာယ္ကို သတိျပဳႀကရန္ လိုအပ္ေႀကာင္း ျမန္မာဘူမိသိပၸံအသင္းမွ ဖတ္ႀကားေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။

ထို ့ေႀကာင့္ ႀကဳိတင္ျပင္ဆင္မွဳေတြ လုိအပ္ပါတယ္။ ငလ်င္ေဘးအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရးအတြက္ ႀကဳိတင္တိုင္းထြာမွဳေတြ ျပင္ဆင္မွဳေတြ၊ နည္းပညာေတြ၊ စက္မွဳကိရိယာေတြ၊ ငလ်င္ေဘးအႏၱရာယ္ ႀကိဳတင္ သတိေပးမွဳေတြ၊ ငလ်င္ေဘးကယ္ဆယ္ေရး ႀကဳိတင္ေလ့က်င့္မွဳေတြ၊ ငလ်င္ဒဏ္ခံအေဆာက္အဦးေတြ ႀကဳိတင္တည္ေဆာက္တာေတြ တိုင္းျပည္တစ္၀ွမ္းလုံးက ေဆာင္ရြက္သင့္ေနပါျပီ။

နာဂစ္ေလမုန္တိုင္းလိုမ်ဳိး အျဖစ္ဆိုးေတြ ထပ္မႀကဳံရေအာင္ တာ၀န္ရွိသူေတြက စျပီး တာ၀န္ရွိတာေတြ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေပးတာေရာ၊ ျပည္သူျပည္သား တစ္ဦးခ်င္းစီတိုင္းက ငလ်င္နဲ ့ပတ္သက္တဲ့ ဗဟုသုတေတြ၊ ႀကဳိတင္ကာကြယ္မွဳေတြ၊ ႀကဳိတင္ျပင္ဆင္မွဳေတြ လုပ္ထားႀကဖုိ ့ေရာ အထူးလိုအပ္ပါတယ္။

ျမန္မာျပည္မွာ ငလ်င္လွဳပ္ခတ္မွဳေႀကာင့္ ငလ်င္နဲ ့ ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားအား သိရွိထားေစရန္အတြက္ စုေဆာင္းတင္ျပအပ္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို ့ ျမန္မာႏိုင္ငံက အုပ္ခ်ဳပ္ေနၾကသူမ်ားအေနနဲ ့ နာဂစ္တုန္းကလိုမ်ဳိး ျပည္သူလူထု အသက္မဆုံးရွဳံးသင့္ဘဲ မဆုံးရွဳံးရေလေအာင္ ၾကဳိတင္ျပင္ဆင္ထားမွဳမ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ သိသင့္သိထိုက္သည္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ပါတယ္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ ငလ်င္လွဳပ္ခဲ့တုန္းကဆိုရင္ ဂ်ပန္အစိုးရက ငလ်င္ႏွင့္ ဆူနာမီေဘးအတြက္ အင္တာနက္မ်ားကို အခမဲ့ သံုးခြင့္ေပးထားခဲ့ပါတယ္။

ကြန္ၿပဴတာရွိရုံနဲ႔ အင္တာနက္သံုးလို႔ရေအာင္ လုပ္ေပးထားပါတယ္။ အခမဲ႔ ဆက္သြယ္လို႔ရေအာင္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုဘဲ ကြ်န္ေတာ္တို ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေတြ ၾကဳံရင္ အလ်င္အျမန္ဆက္သြယ္လို ့ ရေအာင္ အင္တာနက္မ်ား ဖုန္းလိုင္းမ်ားကို အခမဲ့ ေပးသုံးတာမ်ဳိး ျပဳလုပ္ေပး၀င့္ပါတယ္။ ဒါမွသာ ေဘးအႏၱရာယ္ၾကဳံေနရသူမ်ား အလ်င္အျမန္ ဆက္သြယ္အကူအညီေတာင္းခံလို ့ ရေအာင္ပါ။

ျမန္မာျပည္သူျပည္သားအေပါင္း သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားမွ ကင္းေ၀းၾကပါေစ .... ။

No comments: