Sunday, March 13, 2016

နစ္ေနမန္း၏ ေဖ့စ္ဘြတ္အေကာင့္မ်ား တိုက္ခိုက္ခံရျခင္း။

ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးက တစ္ခဲနက္ေထာက္ခံ ဆႏၵမဲေပးခဲ့ၾကေသာ ျပည္သူ ့ပါတီျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီပါတီမွ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္အတြင္း ျပည္သူ ့အက်ဳိးဦးထိပ္ထား၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂါတ္အား ဦးေဆာင္ႏိုင္မည့္ သမၼတေလာင္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ၾကမည့္ နီးကပ္ေသာ အခ်ိန္ကာလတြင္ ျပည္သူ ့ဘက္ေတာ္သားတစ္ဦးျဖစ္သည့္ နစ္ေနမန္း၏ ေဖ့စ္ဘြတ္စာမ်က္ႏွာအား စစ္အာဏာရွင္အုပ္စုဘက္မွ တိုက္ခိုက္ဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကပါသည္။

နစ္ေနမန္းမွ ထပ္မံ၍ ေဖ့စ္ဘြတ္အေကာင့္အသစ္အား ဖြင့္လွစ္ျပီးေနာက္ အမ်ားျပည္သူမ်ား သိသင့္သိထိုက္ေသာ အေရးတၾကီး သတင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအား ၾကဳိးစား၍ တင္ျပႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ဦးစြာပထမအေနျဖင့္ -

ဒုတိယသမၼတမ်ားအျဖစ္ တင္ေျမွာက္ခံရသည့္ ဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူတို ့၏ အေၾကာင္း မွန္ကန္စြာ ေဖာ္ျပေရးသားခဲ့ပါသည္။ ထိုအခါတြင္ ဦးထင္ေက်ာ္အား ခ်ဳိးႏွိမ္စြာျဖင့္ ေစာ္ကားေရးသားခဲ့သည့္ AFP မွ လွလွေဌး၏ အေၾကာင္းအား အမ်ားျပည္သူ သိရွိေစရန္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

၄င္းေနာက္ - တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္အစုအဖြဲ  ့မွ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ  ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၊ သမၼတ ဒုတိယသမၼတ အရည္အခ်င္းဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) အား ဆန္ ့က်င္၍ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ  ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ  ့ျဖဳိးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္ေကာ္မီတီ၀င္ႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ဥကၠဌတာ၀န္ ယူထားသူ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဆြ၏ သားသမီးမ်ား ျပင္ပႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံသားခံယူထားမွဳႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

ယခုကဲ့သို ့ အမ်ားျပည္သူ သိသင့္သိထိုက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ေရးသားေဖာ္ျပမွဳအေပၚ ျပန္လည္၍ တုန္ ့ျပန္လာမွဳမ်ား ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း နစ္ေနမန္းအေနျဖင့္ အမ်ားျပည္သူအက်ဳိးကိုသာ ဦးတည္၍ ဆက္လက္ၾကဳိးပမ္းရန္ ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အခ်ိန္၌ နစ္ေနမန္း၏ ေရးသားခ်က္မ်ားအေပၚ အသုံးခ်၍ ျပည္သူလူထုအေပၚႏွင့္ လူထုေခါင္းေဆာင္မ်ားအေပၚ ေစာ္ကားမွဳသူမ်ားဘက္မွ ရပ္တည္ကာ အဆိုပါပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ နစ္ေနမန္းအား တိုက္ခုိုက္ရန္ ပိုမို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။

နစ္ေနမန္းႏွင့္ ျပည္သူလူထုသည္ အာဏာရွင္မ်ားႏွင့္ အာဏာရွင္လက္ပါးေစမ်ားအား ဆန္ ့က်င္ရာတြင္ တစ္ေသြးတည္း တစ္သားတည္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ နစ္ေနမန္းသည္ ဆက္လက္၍ ျပည္သူ ့အေရးကိစၥအား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

ေလးစားစြာျဖင့္ -

နစ္ေနမန္း။

No comments: