“၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ ဘယ္သူ သမၼတ ျဖစ္သင့္သလည္း” စတင္၍ မဲဆႏၵျပဳႏိုင္ပါသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ ဘယ္သူ သမၼတ ျဖစ္သင့္သလည္း။
  
 

Tuesday, April 23, 2013

ေဒါက္တာဆိတ္ဖြား မည္သူမည္၀ါဆိုတာ ေဖၚထုတ္ႏိုင္ျပီဆိုလို ့ပါ။

ေဒါက္တာဆိတ္ဖြား မည္သူမည္၀ါဆိုတာ ေဖၚထုတ္ႏိုင္ျပီဆိုလို ့ပါ။


“ဥပေဒအထက္မွာ လႊတ္ေတာ္ ရွိေနသလား” ဆုိေသာ ေဆာင္းပါးျဖင့္ ေ၀ဖန္ခဲ့ေသာ ေဒါက္တာဆိတ္ဖြား မည္သူမည္၀ါျဖစ္တယ္ဆိုျပီး စြပ္စြဲတာဘဲျဖစ္ျဖစ္ အတိအက်ထုတ္ေျပာတာဘဲျဖစ္ျဖစ္ “ဥပေဒအထက္မွာ လႊတ္ေတာ္ ရွိေနသလား” ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းဟာ ဘာမ်ား အမွားရွိလို ့ပါလည္း၊ မေမးရမယ့္ ေမးခြန္းျဖစ္ေနရလို ့လား၊ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္အေနနဲ ့ ဒီလိုေမးခြန္းမ်ဳိးကို မေျပာရဖူးဆိုတဲ့ ကန္ ့သတ္ခ်ဴပ္ခ်ယ္ ပိတ္ပင္ထားမွဳမ်ား ရွိေနလို ့လား။

“ဥပေဒအထက္မွာ လႊတ္ေတာ္ ရွိေနသလား” ဆိုတဲ့ေမးခြန္းက လႊတ္ေတာ္ၾကီးအတြက္ ထိခိုက္နစ္နာေစတယ္လို့ ယူဆရင္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္မွဳေတြ ဘယ္ေသာအခါမွ မရွိဖူး၊ ဥပေဒကို လက္တစ္လုံးျခားလုပ္ျပီး ဥပေဒအထက္ကေနေနတဲ့သူ မရွိဖူး မရွိႏိုင္ဖူးလို ့ အာမခံ ေျပာရဲၾကပါသလား။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုတာ ႏွစ္ေပါက္တစ္ေပါက္ လက္၀ါးရိုက္ ၾကံစီဖန္တီး လွည့္ျဖားအတည္ျပဳခဲ့တဲ့အေနအထားေတြ၊ မတရားတဲ့ အခ်က္ေတြ ပါရွိေနတာမို ့ ဒီဥပေဒကို က်င့္သုံးေနၾကတဲ့ ယေန ့ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ရွိေနၾကတဲ့ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ၾကီး၊ သမၼတၾကီးေတြကအစ ကိုယ့္အဆင္နဲ ့ ကိုယ့္ဖာသာ ေကာက္ေရြးတင္ေျမွာက္တဲ့သူေတြ၊ အရပ္သားလႊတ္ေတာ္ မျပည့္၀ မပီသတဲ့၊ ၂၅% ေသာ ေနရာေတြကို ျပည္သူက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္တဲ့သူေတြ မဟုတ္တဲ့ ထိုင္ခုံလုထိုင္ေနတဲ့သူေတြ ရွိေနတဲ့ လႊတ္ေတာ္ဟာ ဥပေဒအထက္မွာ ရွိေနရုံတင္မကဖူး ေျခနဲ ့နင္း ဖင္နဲ ့ပါ ခုထိုင္ထားတယ္လို ့ေတာင္ ေျပာသင့္ပါတယ္။

ေဒါက္တာဆိတ္ဖြားေျပာတာ သင့္ေတာ္ရုံမက ျပည္သူျပည္သားတိုင္း မည္သူမဆို ေျပာရမယ့္ ေမးရမယ့္ “ဥပေဒအထက္မွာ လႊတ္ေတာ္ ရွိေနသလား”။ “ဥပေဒအထက္မွာ လႊတ္ေတာ္ ရွိေနသလား”၊ “ဥပေဒအထက္မွာ လႊတ္ေတာ္ ရွိေနသလား” ပါ။

ဒီလို ႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္အေနနဲ ့ ေ၀ဖန္ပိုင္ခြင့္ သုံးသပ္ပိုင္ခြင့္ ေမးပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့အတြက္ ဒီလို ေမးျမန္းသူကို တားဆီးပိတ္ပင္မယ္ ကန္ ့သတ္ခ်ဴပ္ခ်ယ္မယ္ အေရးယူမယ္ဆိုရင္ ဒီလႊတ္ေတာ္ၾကီးေရာ ေဒါက္တာဆိတ္ဖြား စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ေရး ေကာ္မရွင္ေရာ “ဥပေဒအထက္မွာ လႊတ္ေတာ္ ရွိေနတာ အတိအက် ေသခ်ာသြားပါလိမ့္မယ္။

No comments: