Sunday, September 22, 2013

ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပေနသည့္အေပၚ သက္ဆိုင္ရာမွ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းဖို ့ ေျပာလိုပါတယ္။

ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ထိုင္သပိတ္ေမွာက္ ဆႏၵျပေနၾကတဲ့ အလုပ္သမားမ်ားရဲ ့ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားျဖစ္တဲ့ -

(၁ ) စက္ရုံပိတ္ျပီ; အလုပ္ရပ္စဲတာ ဘာေၾကာင့္လဲ သိခ်င္သည္။

(၂) အမ်ားဆႏၵနဲ႔ အညီ သပိတ္စခန္ဖြင့္ျပီး ေမးျခင္းျဖစ္သည္။

(၃) တာဝန္ရွိသူမ်ား အျမန္ဆံုး ေျဖရွင္းေပးပါ။

(၄) အလုပ္သမားသမဂၢ ျဖိဳခြင္းမႈကို လက္မခံနိုင္ပါ။

(၅) ေလ်ွာ္ေၾကး မယူလိုပါ အလုပ္လုပ္လိုသည္။

ဒီေတာင္းဆိုခ်က္ေတြကို ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပေနသည့္အေပၚ သက္ဆိုင္ရာမွ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းဖို ့ ေျပာလိုပါတယ္။No comments: