Sunday, September 29, 2013

ငါးေယာက္ေပါင္း ျမန္မာျပည္ ပ်က္ေအာင္။

စိုးသိန္းေရ .. ေနာက္ထပ္ တစ္ေယာက္ ထပ္ထည့္လိုက္ပါလား (၅) ေယာက္ ျဖစ္ေအာင္၊ ေဌးဦးကိုပါ၊ ဒါဆိုရင္ ငါးေယာက္ေပါင္း ျမန္မာျပည္ ပ်က္ေအာင္။No comments: