Sunday, September 29, 2013

ၾကံ ့ဖြတ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေအာင္ေသာင္းႏွင့္ ဦး၀ိရသူ (ရခိုင္အေရးအခင္း မျဖစ္မီ တစ္ပါတ္ခန္ ့အလို) ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၃၀) ရက္ေန ့။

ၾကံ ့ဖြတ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေအာင္ေသာင္းႏွင့္ ဦး၀ိရသူ (ရခိုင္အေရးအခင္း မျဖစ္မီ တစ္ပါတ္ခန္ ့အလို) ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၃၀) ရက္ေန ့။

No comments: