Tuesday, October 1, 2013

သမၼတ ရုပ္ရွင္ရုံဆိုတဲ့အျပင္ သမၼတ ႏြားဆိုတာ ရွိဦးမယ္။

သမၼတ ရုပ္ရွင္ရုံဆိုတဲ့အျပင္ သမၼတ ႏြားဆိုတာ ရွိဦးမယ္။ 

ႏိုင္ငံတ၀န္း အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားေတြမွာ ႏို ့စားႏြားေတြ ေမြးျမဴရန္ ဆႏၵရွိတဲ့ သိန္းစိန္ကို မရွင္းလို ့ ေမးပါရေစ။

အဲ့ဒီႏြားေတြဆီက ေက်ာင္းသားေတြက ပညာသင္ဖို ့လား၊ ဒါမွ မဟုတ္ အဲ့ဒီ ႏြားေတြကို ေက်ာင္းသားေတြက ပညာသင္ေပးရမွာလား၊ မရွင္းလို ့ ေမးတာ ေနာက္လ (၁) ရက္ေန ့က် ေျပာတဲ့အခါ ရွင္းျပပါဦး။No comments: