Monday, September 8, 2014

ေတာင္းစားတဲ့ေနရာမွာေတာ့ လက္ျဖားခါတယ္၊ အာဏာပါ ေတာင္းစားတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္ သူေတာင္းစား သိန္းစိန္တို ့မ်ား ေနာက္ထပ္ သမၼတ လုပ္ခ်င္ေသးတယ္ ဆိုတဲ့အထိ ေတာင္းစားတဲ့ေနရာမွာေတာ့ ေငြတင္ မဟုတ္ဖူး အာဏာပါ ရူးျပီး ေတာင္းစားတဲ့အဆင့္ထိပါ မျပီးေတာ့ဖူး။ ဒါေၾကာင့္ အဆိုရွိတာ အာဏာရွင္ဆိုတာ ေသတဲ့အထိ အာဏာကို ဖက္တြယ္ထားတတ္တယ္ဆိုတာ။

No comments: