Friday, October 31, 2014

အာဏာဆုပ္ကိုင္ထားသူေတြက ေတြ ့ဆုံျပေနေပမယ့္ သေဘာထားေတြ မေျပာင္းလဲဖူးဆိုရင္ေတာ့ ဒီထက္မကတဲ့ ဓါတ္ပုံေတြသာ တစ္ခုျပီး တစ္ခု ထြက္လာလိမ့္တယ္။

အာဏာဆုပ္ကိုင္ထားသူေတြက ေတြ ့ဆုံျပေနေပမယ့္ သေဘာထားေတြ မေျပာင္းလဲဖူးဆိုရင္ေတာ့ ဒီထက္မကတဲ့ ဓါတ္ပုံေတြသာ တစ္ခုျပီး တစ္ခု ထြက္လာလိမ့္တယ္။ 
 


 

No comments: