Sunday, January 18, 2015

ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ခ်ဳိးေဖာက္သူ ၀ီရသူ။

လူမ်ဳိးေရးႏွင့္ ဘာသာေရးပဋိပကၡအား ေပၚေပၚတင္တင္ ေျပာဆိုဖန္တီးေနေသာ ၀ီရသူအား အေရးယူရန္။

၀ီရသူရဲ ့ ရိုင္းစိုင္းစြာ ေျပာဆိုေသာ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး မုန္းတီးစကားဟာ တိုင္းျပည္မွာ ေသြးေခ်ာင္းစီးေစမယ့္ စကားျဖစ္ျပီး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၆၄ - “လူမ်ဳိးေရးေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘာသာေရးေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ တစ္ဂိုဏ္းႏွင့္ တစ္ဂုိဏ္း မုန္းတီးျခင္း၊ ရန္မူျခင္း၊ စိတ္၀မ္းကြဲျခင္းတစ္မ်ဳိးမ်ဳိး ေပၚေပါက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ေသာ သို ့မဟုတ္ ေပၚေပါက္လာရန္အေၾကာင္းရွိေသာ အျပဳအမူသည္ ဤဖြဲ ့စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဆန္ ့က်င္သည္” ျပဌာန္းခ်က္အား က်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုကဲ့သို ့ ဗီြဒီယိုအေထာက္အထားႏွင့္ တစ္ကြ ေပၚေပၚတင္တင္ သက္ေသျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ၀ီရသူအား သံဃာေတာ္တစ္ပါးအျဖစ္မွ လူ၀တ္လဲေစရန္ႏွင့္ ဥပေဒအရ ခ်က္ျခင္းအေရးယူရန္ သိန္းစိန္အစိုးရအား အလ်င္အျမန္ ေတာင္းဆိုအပ္သည္။


No comments: