Monday, January 19, 2015

သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားမ်ားကို ၀န္းရံကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးၾကဖို ့ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။

သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားမ်ားကို လမ္းခရီးတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ျမဳိ ့မ်ား ရြာမ်ား ေဒသမ်ားမွ မိဘျပည္သူမ်ားက ၀န္းရံကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးၾကဖို ့ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။No comments: