Thursday, January 22, 2015

သပိတ္ေမွာက္ မႏၱေလးေက်ာင္းသားစစ္ေၾကာင္း။

မႏၱေလးမွ ရန္ကုန္သို႔ ဒီမိုကေရစီပညာေရးသပိတ္ေမွာက္ စစ္ေၾကာင္းအား အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ဗဟိုလုပ္ငန္းေကာ္မတီ) မွ ခရီးစဥ္အတြင္းလိုက္ပါမည့္ ေအာက္ပါ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားသို႔ သတင္းအခ်က္အလက္၊ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ လွဴဒါန္းမႈဆိုင္ရာမ်ားကို ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။

၁။ မျဖိဳးျဖဳိးေအာင္ (ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ) ၀၉ ၄၃၁ ၆၅၈ ၄၆

၂။ ကိုမင္းေသြးသစ္ (ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ) ၀၉ ၄၃၀ ၉၈ ၅၂၆

၃။ ကိုနႏၵာစစ္ေအာင္ (ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ) ၀၉ ၇၉၅၆ ၉၁၉ ၃၁

၄။ ကိုေအာင္မႈိင္းဆန္း (ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ) ၀၉ ၉၇၅ ၃၆၈ ၉၀၅ (သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး)

၄။ ကိုရဲရင့္ေက်ာ္ ( ဗဟိုလုပ္ငန္းေကာ္မတီ ) ၀၉ ၄၀ ၂၅၅ ၄၀ ၁၅၊ ၀၉ ၂၅၉ ၂၇ ၅၇ ၉၅၊ ၀၉ ၇၉၅ ၉၉၀၀ ၉၁

No comments: