Thursday, January 29, 2015

ေက်ာင္းသားသပိတ္စစ္ေၾကာင္းနဲ ့ ေက်ာက္ပန္းေတာင္း။

ေက်ာင္းသားသပိတ္စစ္ေၾကာင္းနဲ ့ ေက်ာက္ပန္းေတာင္း။

ေက်ာက္ပန္းေတာင္းက ျပည္သူလူထုနဲ ့ ေဒသခံေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားက လွဳိက္လွဳိက္လွဲလွဲ ၾကိဳဆိုတာ ၀မ္းသားအားရစရာပါ။

No comments: