Monday, January 26, 2015

ေက်ာင္းသားသပိတ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားအား ၀န္းရံေပးၾကပါ။

မႏၱေလးေက်ာင္းသားသပိတ္စစ္ေၾကာင္း၊ ဧရာ၀တီေက်ာင္းသားသပိတ္စစ္ေၾကာင္း၊ မေကြးေက်ာင္းသားသပိတ္စစ္ေၾကာင္း၊ ထား၀ယ္ေက်ာင္းသားသပိတ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားကို ဆက္သြယ္မွဳ ျပဳလုပ္ေပးၾကပါရန္ႏွင့္ လိုအပ္ေသာ ကူညီပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳမ်ား ျပဳလုပ္ေပးၾကပါရန္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

No comments: