Tuesday, February 3, 2015

မေကြးတကၠသိုလ္ ပ္ခ်ဳပ္ ေအးေက်ာ္ရဲ ့ ေစာ္ကားခ်က္။

ျမန္မာ့သမိုင္းကို နားမလည္တဲ့အျပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုပါ ေစာ္ကားေျပာဆိုတဲ့၊ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြကို ျခိမ္းေျခာက္တဲ့၊ အာဏာရွင္ေတြကို ဖားယားတဲ့၊ အသိဥာဏ္ကင္းမဲ့ေနတဲ့ မေကြးတကၠသိုလ္ ပါခ်ဴပ္ ေအးေက်ာ္ရဲ ့ တန္ဖိုးမဲ့စကား။

နားေထာင္ျပီး နီးစပ္ရာ ျပည္သူျပည္သားေတြ သြန္သင္ဆုံးမေပးၾကပါဦး။


No comments: