Friday, February 20, 2015

“တကၠသိုလ္အုပ္ခ်ဴပ္ေရးေကာင္စီ” မွာ ပါ၀င္မယ့္သူေတြထဲက “ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္ထူးေဆာင္ပုဂၢိဳလ္မ်ား” ဆိုတာ ဘာလည္း။

အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းထဲမွာ ပါတဲ့အခ်က္ေတြထဲက အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကို မရွင္းပါ။

“တကၠသိုလ္အုပ္ခ်ဴပ္ေရးေကာင္စီ” မွာ ပါ၀င္မယ့္သူေတြထဲမွာ “ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္ထူးေဆာင္ပုဂၢိဳလ္မ်ား” ဆိုသူမ်ား ပါ၀င္ေနတာ ဘယ္လိုပုဂၢဳိလ္မ်ားကို ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္ထူးေဆာင္မ်ားလို ့ ဘယ္လိုအေၾကာင္းရင္းမ်ားနဲ ့ သတ္မွတ္ထားျပီး ပါ၀င္ခြင့္ျပဳရတာပါလည္းဆိုတာပါ။

ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ - ...

 ဆရာဆရာမမ်ားသည္ “ႏွစ္သက္ရာပါတီသို ့ ၀င္ေရာက္ခြင့္ရွိသည္” လို ့ပါရွိတဲ့အခ်က္မွာ တိတိက်က် ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျဖစ္ရန္ လိုပါသည္။ “ပါတီ” ဟုသာဆိုျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီလိုလို၊ သမဂၢလိုလို၊ ပညာေရးအသင္းအဖြဲ ့လိုလိုႏွင့္ မသဲမကြဲ ေရာခ်၍ မရပါ။


No comments: