Friday, February 20, 2015

အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒ ႏွဳိင္းယွဥ္ခ်က္။

လက္ရွိအမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒနဲ ့ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒၾကမ္းပါ ျပင္ဆင္ရန္အခ်က္မ်ားကို ႏွဳိင္းယွဥ္ျပထားမွဳပါ။

ဒီအခ်က္ေတြကို တစ္ခုခ်င္းစီ ေသေသခ်ာခ်ာ ဖတ္ရွဴၾကေစခ်င္ပါတယ္။ သိန္းစိန္တို ့ဘက္ကေန သေဘာတူခ်က္ေတြထဲမွာ မပါဘဲ မသင့္ေတာ္တဲ့အခ်က္ေတြ ျဖည့္စြက္ထားတာေတြ ရွိရင္ ေျပာဆိုလို ့ရေအာင္ပါ။

(ဤႏွဳိင္းယွဥ္ခ်က္အား ျပဳစုေဖာ္ျပသည့္သူအား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္)။ 

No comments: