Wednesday, February 25, 2015

အာဏာရွင္သိန္းစိန္တို ့ အရင္ျပဌာန္းထားတဲ့ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒဆိုတာ။

အာဏာရွင္သိန္းစိန္တို ့ အရင္ျပဌာန္းထားတဲ့ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒဆိုတာ အာဏာရွင္ၾကီးသန္းေရႊရဲ ့ သားသမီးေတြ ေျမး (ေနေရႊေသြးေအာင္) တို ့ေတြ၊ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေတြရဲ ့သားသမီးေတြ၊ ခရိုနီစီးပြားေရးသမားၾကီးေတြရဲ ့ သားသမီးေတြအတြက္ကို အထူးအခြင့္အေရးေပးထားျပီး၊ ျပည္သူ ့ရင္ေသြး သာမန္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြအတြက္ၾကေတာ့ ပညာအရည္အခ်င္း ခ်ဳိးႏွိမ္ နိမ္ ့က်ေစေအာင္ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ စစ္ကြ်န္ပညာေရးစနစ္ပါ။No comments: