Tuesday, February 3, 2015

သုခဓနေဆးကုမၸဏီကုို လုံး၀ ရွဳတ္ခ်တယ္။

အာဏာရွင္ေတြ အလိုက် လုပ္ျပေနၾကတဲ့ ေက်ာင္းထုတ္သူေတြ အလုပ္ထုတ္သူေတြကို ျပည္သူ ့အသိုင္းအ၀န္းအတြင္းကေန ၀ိုင္းက်ဥ္ပစ္ရမယ္၊ လူသိရွင္ၾကား ရွဳတ္ခ်ပစ္ရမယ္။

ႏိုင္ငံအက်ဳိး ျပည္သူ ့အက်ဳိးအတြက္ ဦးတည္ထားျပီး လုပ္ေဆာင္ေနၾကတဲ့ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မွဳေတြမွာ ပါ၀င္လို ့ဆိုျပီး ေက်ာင္းသားေတြကို ေက်ာင္းထုတ္တဲ့သူေတြ၊ အလုပ္သမားကို အလုပ္ထုတ္ပစ္တဲ့သူေတြကို ျပည္သူ ့အသိုင္းအ၀န္းအတြင္းကေန မွတ္သားေလာက္ေအာင္ ဖယ္က်ဥ္ပစ္ရမယ္၊ လူသိရွင္ၾကား ရွဳတ္ခ်ပစ္ရမယ္။

လတ္တစ္ေလာ ေနာက္ထပ္တစ္ခု - ဧရာဝတီေက်ာင္းသားသပိတ္စစ္ေႀကာင္း အတြ...င္းမွာ ပါ၀င္ခဲ့တဲ့ ေမာင္ေအာင္ေက်ာ္မင္း (ခ) ေမာင္စိုင္းပန္ကို အလုပ္ရွင္ျဖစ္တဲ့ သုခဓနေဆးကုမၸဏီကေန အလုပ္ထုတ္ပစ္ခဲ့တယ္။

ဒီလိုလုပ္ရပ္လုပ္တဲ့ သုခဓနေဆးကုမၸဏီကုို လုံး၀ ရွဳတ္ခ်တယ္။


No comments: