Thursday, February 12, 2015

လြတ္လပ္ေရး အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ႏွစ္တစ္ရာျပည့္ ေမြးေန ့အား အထူးဦးညႊတ္ဂုဏ္ျပဳလိုက္ပါသည္။

လြတ္လပ္ေရး အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ႏွစ္တစ္ရာျပည့္ ေမြးေန ့အား အထူးဦးညႊတ္ဂုဏ္ျပဳလိုက္ပါသည္။


No comments: