Tuesday, February 3, 2015

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ေက်ာင္းကထြက္ျပီး ဘြဲ ့မရသြားဖူးဆိုျပီး ေစာ္ကားေျပာဆိုတဲ့ မေကြးတကၠသိုလ္က ပါခ်ဴပ္ ေအးေက်ာ္ဆိုသူ သိေစဖို ့။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ေက်ာင္းကထြက္ျပီး ဘြဲ ့မရသြားဖူးဆိုျပီး ေစာ္ကားေျပာဆိုတဲ့ မေကြးတကၠသိုလ္က ပါခ်ဴပ္ ေအးေက်ာ္ဆိုသူ သိေစဖို ့အတြက္ ဗို္လ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ ့ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ၀ိဇၨာဘြဲ ့လက္မွတ္ပုံနဲ ့ သက္ေသျပလိုက္တယ္။

လူလိမ္လူညာ ဦးေနွာက္မရွိ သမိုင္းမသိတဲ့သူက ပါခ်ဳပ္ေနရာမွာ ရာထူးမက္ အာဏာရူးေနတာ ရွက္တတ္ရင္ ခ်က္ခ်င္း လဲေသလိုက္ပါ။


No comments: