Sunday, February 1, 2015

ကြ်န္ပညာေရး အလိုမရွိဖူး။ မၾကားရင္ ထပ္ေျပာမယ္ ကြ်န္ပညာေရး အလိုမရွိဖူး။

ကြ်န္ပညာေရး အလိုမရွိဖူး။ မၾကားရင္ ထပ္ေျပာမယ္ ကြ်န္ပညာေရး အလိုမရွိဖူး။

ဧရာ၀တီေက်ာင္းသားသပိတ္စစ္ေၾကာင္းမွ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး ေျပာၾကားခ်က္ပါ ကြ်န္ပညာေရး အလိုမရွိဖူးဆုိတာ .... ။


No comments: