Sunday, February 1, 2015

စာမဖတ္တတ္လို ့လား၊ မၾကားလို ့လား သိန္းစိန္တို ့ ေရႊမန္းတို ့က။

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြ ေတာင္းဆိုထားတဲ့ ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြကို အထက္ကို ဆက္လက္တင္ျပေပးမယ္ဆိုျပီး ေျပာတဲ့ ၾကားပြဲစား ေအာင္မင္း - ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြကို သိန္းစိန္ ေရႊမန္းတို ့က စာမဖတ္တတ္လို ့လား မၾကားလို ့လား တစ္ဆင့္ျပန္ေျပာျပေနရေအာင္။
No comments: