Thursday, February 19, 2015

ျမန္မာႏိုင္ငံဖြား ျမန္မာႏိုင္ငံသား တရုတ္လူမ်ဳိးမ်ား ႏွစ္သစ္ကူးမွာ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။

ျမန္မာႏိုင္ငံဖြား ျမန္မာႏိုင္ငံသား တရုတ္လူမ်ဳိးမ်ား ႏွစ္သစ္ကူးမွာ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ၊ အာဏာရွင္စနစ္လက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ၾက၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအက်ဳိး သယ္ပိုးထမ္းေဆာင္ႏိုင္ၾကပါေစ။

တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူး - ေဖေဖၚ၀ါရီၤလ (၁၉) ရက္ေန ့၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္။

မွ - နစ္ေနမန္း။


No comments: