Sunday, July 26, 2015

အာဏာရွင္လက္ေအာက္မွ ေဖာင္ၾကီး။

အာဏာရွင္လက္ေအာက္မွ ေဖာင္ၾကီး။

ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္ (ေဖာင္ႀကီး) ကေတာ့လုပ္ခ်လိုက္ျပန္ၿပီ။ သင္တန္းသားတစ္ေယာက္ကို ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုတဲ့ တိက်တဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္မေပးဘဲ RTH (return to home) တဲ့ဗ်။ သင္တန္းကာလ ၁၄ပတ္ မွာ ၁၁ပတ္လံုးလံုး စိတ္ဆင္းရဲ ကိုယ္ဆင္းရဲခံၿပီး တက္ထားရတာကိုမွမေထာက္ထား၊ ၿပီးခါနီးမွလုပ္ခ်လိုက္တာ။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျမင္တာကေတာ့အမွန္ကို အမွန္အတိုင္းေျပာမိ ေတာင္းဆိုမိတဲ့ျပစ္မႈပဲေတြ႕တယ္။ အင္းေပါ့ေလ ဒီ (အတုအေယာင္)ဒီမိုကေရစီ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာဒါကိုက အျပစ္ျဖစ္ေနတာကိုး။ တကၠသိုလ္ဟုအမည္ခံထားေသာ အာဏာရွင္စနစ္သံုး စစ္သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ျဖစ္ေၾကာင္းကုန္စင္ကေတာ့ ဒီလိုပါ။

ေဖာင္ႀကီးတကၠသိုလ္ အရာထမ္းေလာင္းအေျခခံသင္တန္းအမွတ္စဥ္ ၄၁ သို႔ လြန္ခဲ့ေသာ ၃ပတ္ ညဘက္၇နာရီ တန္းစီ ခ်ိန္တြင္ သင္တန္းမႉးဆိုသူက ေရာက္လာၿပီး သင္တန္းသားေတြဘာလိုအပ္ခ်က္ရွိလဲဟု ထံုးစံ အတိုင္းေမးပါတယ္။ ထိုသင္တန္းသား က စာသင္ခန္းအတြင္းရွိပန္ကာမ်ား ပ်က္ေနသျဖင့္ အပူရွိန္ေၾကာင့္ မူးေဝေအာ့အန္ရေၾကာင္းေျပာၿပီး ပန္ကာမ်ားျပင္ေပးဖို႔ေတာင္းဆိုပါတယ္။ သင္တန္းမႉးဆိုသူျပန္ေျပာသြားတာက သူတို႔အေနနဲ႔ အမ်ားႏွင့္ေဆာင္ရြက္ေနရတာျဖစ္ေၾကာင္း အထက္သို႔တင္ျပေပးမယ္ျဖစ္ ေၾကာင္း ထံုးစံအတိုင္းေျပာၿပီးေတာ့ ထိုသင္တန္းသားကို ပန္ကာေအာက္ေနရာေရႊ႕ၿပီးအဆင္ေျပေအာင္စီစဥ္ေပးမယ္ ဘာမယ္နဲ႔ေျပာသြားပါတယ္။ သံုးပတ္သာၾကာသြားပါတယ္။ ပန္ကာမ်ားက အပ်က္အတိုင္းပါပဲ။

ဒီလိုကိစၥေလးတစ္ခုကိုေတာင္ သူတို႔အထက္က ဆိုတဲ႔ လူႀကီးမင္းမ်ားက ခံုရံုးဖြဲ႕ၿပီးဆံုးျဖတ္ေနရလို႔ ဒီေလာက္ၾကာရတာလား သင္တန္းသားတစ္ေယာက္တည္းရဲ႕ေတာင္းဆိုခ်က္ေၾကာင့္ လုပ္ေပးဖို႔အစီအစဥ္ ကိုမရွိတာလားေတာ့သူတို႔ပဲသိမွာပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဝန္ထမ္းစနစ္ ရဲ႕အားနည္းခ်က္ မ်ားစြာထဲ က အခ်ိဳ႕ပါ။ ေအာက္ေျခဝန္ထမ္းမ်ား၏လုပ္ပိုင္ခြင့္အလြန္နည္းပါးျခင္း၊ ထို႔အတြက္ ေၾကာင့္အားအားရွိ အထက္သို႔တင္ျပရဦးမယ္ အထက္သို႔တင္ျပရဦးမယ္ဆို ၿပီး အထက္ေအာက္ဆက္သြယ္မႉအလြန္တရာ ၾကန္႔ၾကာေနျခင္းေၾကာင့္လိုအပ္ခ်က္မ်ား ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကိုျဖည့္ဆည္းႏိုင္မႈမ်ားမွာ အလြန္ေႏွးေကြး ေနျခင္းတို႔ပါ။

ဇာတ္လမ္းဆက္ရရင္ လြန္ခဲ့ေသာၾကာသပေတးေန႔ညဘက္က ထိုသင္တန္းမႉးကထပ္ ေရာက္လာၿပီ ေတာ့ ထံုးစံအတိုင္း ဘာလိုအပ္တာရွိလဲ ေမးျပန္ပါတယ္။ ဒီအခါမွာေတာ့ကြ်န္ေတာ္တို႔သင္တန္းသားက ထိုသင္တန္းမႉးကို ထၿပီး လြန္ခဲ့ေသာသံုးပတ္ကတည္းကေတာင္းဆိုထားေသာ ပန္ကာမွာ အေရးယူေဆာင္ ရြက္ေပးျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ သံုးပတ္အတြင္း အျခား သင္တန္းသားမ်ားပါ ေခါင္းကိုက္ေအာ့အန္ မႈမ်ားခံစားရေၾကာင္းကို ေဒါသသံ အနည္းငယ္ျဖင့္ 'ခင္ဗ်ား၊က်ဳပ္' ဟူေသာ အသံုးအနႈန္းသံုးကာေျပာလိုက္မိပါတယ္။ သူကမေက်နပ္တာရွိရင္ သူ႔နာမည္နဲ႔ စာတင္လိုက္ပါတဲ့ အဲ့ဒီလိုမေျပာပါနဲ႔တဲ့။ သင္တန္းသားကလည္း အမ်ားျပည္သူသိၾကတဲ့အတိုင္း စာတင္လဲ အေရးယူမွာမွမဟုတ္တာ။ မတင္ဘူး ဆိုၿပီးေျပာပါတယ္။ ထိုသင္တန္းမႉးထြက္သြားၿပီးေနာက္ ဤကိစၥမွာဤမွ်ႏွင့္မၿပီးသြားပါ။

ေနာက္ေန႔ ေန႔လည္ခင္းတြင္ ထိုသင္တန္းသားႏွင့္အတူအျခားသင္တန္းသား ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕ကိုမေန႔ကကိစၥႏွင့္ပက္သက္ၿပီး ေခၚေမးပါတယ္။ သင္တန္းသားကို ထိုအေၾကာင္းအရာအခ်ိဳ႕ေမးၿပီး ေနာက္ဆံုး၌ ဘာေျပာခ်င္ေသးလဲေမးေတာ့ သင္တန္းသားက ပန္ကာမ်ားျပန္ေကာင္းဖို႔သာလိုအပ္ေၾကာင္းေျပာပါတယ္။ ထို႔ေနာက္သင္တန္းသားေခါင္းေဆာင္ အားေမးပါတယ္။ ထိုအခါ ေခါင္းေဆာင္ကအမွန္အတိုင္းပင္ ယင္းပန္ကာကိစၥမွာ ျဖစ္သင့္ေနတာ ၾကာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ထိုသင္တန္းသားေျပာသည္မွာ မွန္ကန္ေၾကာင္းေထာက္ခံပါတယ္။ အျခားသင္တန္းသားမ်ားအားလံုးလဲ ထိုအတိုင္ပင္တူညီစြာ ထြက္ဆိုၾကပါတယ္။ ၿပီးေနာက္ျပန္ခိုင္းလိုက္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ကိုေစာင့္ခိုင္းပါတယ္။ ည ၇ နာရီ ၾကေတာ့အမိန္႔ထြက္လာပါတယ္။ RTH တဲ့။ ညတြင္းျခင္း ျပန္ရန္ျပင္ခိုင္းပါတယ္။ သင္တန္းၿပီးဖို႕ ၁၄ပတ္မွာ ၃ ပတ္အလိုမွာပါ။

သင္တန္းစည္းမ်ဥ္းထဲတြင္ သင္တန္းသားမ်ားႀကီးေလးေသာအျပစ္က်ဴးလြန္လွ်င္ေတာင္မွ ပါခ်ဳပ္မွ ျပင္းထန္စြာကတိေပးျခင္း ဆိုေသာအဆင့္ပါပါတယ္။ ယခုျဖစ္ရပ္က သင္တန္းမႉးကို အမွန္တရားတစ္ခုကို 'ခင္ဗ်ား က်ဳပ္' သံုး ၿပီး ေျပာမိရံုမွ်ျဖင့္ မိုက္မိုက္႐ိုင္း႐ိုင္း ဆဲ့သည့္စကားတစ္လံုးမွ်မပါဘဲကို ခ်လိုက္တဲ့အျပစ္က မလြန္လြန္ဘူးလား။ ထိုေၾကာင့္ မည္သည့္ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ထုတ္ရေၾကာင္းေမးေသာ္လဲ ဘာတစ္ခြန္းမွ် ျပန္မေျပာၾကပါ။ အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိသင္တန္းမွထုတ္ပယ္လိုက္ ပံုပါ။ ေသဒဏ္ ခ်မွတ္ခံရေသာအက်ဥ္းသားပင္ အယူခံဝင္ခြင့္ရွိေသးတာပဲ။

ထို႔ေၾကာင့္ ပါခ်ဳပ္ႏွင့္ေတြ႕ခြင့္ေတာင္းေတာ့ လံုးဝေပးမေတြ႕ပါ။ ပါခ်ဳပ္ ဖုန္းနံပါတ္ သို႕ ရံုးဖုန္းနံပါတ္ ေတာင္းေသာ္လည္း လံုးဝမေပးပါ။ သင္တန္းသား၏မိဘမ်ားပင္လိုက္လာၿပီး ပါခ်ဳပ္ႏွင့္ေတြ႕ ခြင့္ေပး ရန္ေတာင္းဆိုေတာ့လဲ လံုးဝ မေဆာင္ရြက္ေပးပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အျမင္မွာေတာ့ ဤကိစၥမွာပါခ်ဳပ္ထိပင္မေရာက္ဘဲ personal သက္သက္ျဖင့္ သူတို႔ပဲ ေဆာင္ရြက္လိုက္ပံုပါ။ သူႏွင့္ျပႆနာတက္ေသာ လုပ္ေဆာင္ရန္ပ်က္ကြက္သည့္ ထိုသင္တန္းမႉးကိုေတာ့ အေရးယူေၾကာင္းလံုးဝမၾကားမိပါ။ ေနာင္ အစိုးရဝန္ထမ္း လုပ္ေနစဥ္အတြင္း ဤကဲ႔သို အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိဘဲ အထုတ္ခံရဖို႔ရွိလား စိုးရိမ္စရာပါပဲ။

အထက္ႏွင့္ေအာက္ ျပႆနာျဖစ္တိုင္း ဘယ္သူမွားမွား ေအာက္ကလူပဲ ခံရတာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဝန္ထမ္း စနစ္မွာ ထံုးစံပဲလား။ ဒီရာထူးေလးမျပဳတ္ဖို႔အတြက္ မေျပာရဲ မဆိုရဲ အထက္က လူေတြကိုေျပာသမွ်ကို ေအာက္ကလူေတြက ျပန္ေျပာခြင့္မရွိဘဲ 'ခိုင္းတာလုပ္၊ ေကြ်းရာစား၊ ထားရာေန'ရတာ Democracy တဲ့လား။ အာဏာရွင္စနစ္ရဲ႕ အကၽြင္းအက်န္ ေတြ ေၾကာင့္ 'တရားမွ်တ လြတ္လပ္ျခင္းနဲ႔မေသြ' 'ခြင့္တူညီမွ် ဝါဒျဖဴစင္တဲ့ေျမ' လို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းဆို လိုက္တိုင္း နာက်ည္းေနရ အံႀကိတ္ ေနရမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ဘဝ ေတြပဲလား.....

(ေဖာင္ႀကီးတကၠသိုလ္အရာထမ္းေလာင္းသင္တန္း အမွတ္စဥ္ ၄၁၊ ၂၄.၇.၂၀၁၅ ေန႔ မွ ျဖစ္စဥ္)။

No comments: