Wednesday, July 15, 2015

တံတားေဆာက္မယ္ လမ္းေဖာက္မယ္ ဟန္ျပၾကမယ္။

သိန္းစိန္တစ္ေယာက္ ေမွာ္၀န္းတံတားဖြင့္ပြဲလုပ္လိုက္နဲ ့ မခိုင္တဲ့ တံတားေတြ၊ မေကာင္းတဲ့ လမ္းေတြေဖာက္လုပ္ျပေနတာ ျပည္သူလူထုရဲ ့ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ အမွန္တကယ္ ေလ်ာ့က်မယ္မ်ား ထင္ေနသလား။

အလုပ္သမား လယ္သမားေတြရဲ ့ အေျခခံလုပ္ခေတာင္ လုံေလာက္ေအာင္ အဆင့္အတန္းမွီေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္စြမ္းမရွိဘဲ၊ ျပည္သူလူထုရဲ ့ အေျခခံ စား၀တ္ေနေရး ပညာေရး က်န္းမာေရး ဖူလုံေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္စြမ္း မရွိဘဲ ေရွ ့က ဘယ္ေလာက္ဟန္ျပ လုံေအာင္လုပ္ေနေပမယ့္ ေနာက္ဘက္ကေတာ့ ေျပာင္သထက္ ေျပာင္ေနတာပါဘဲ။

ဒီလို အရည္အခ်င္းမဲ့ၾကတဲ့သူေတြ အရူးလုပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေနတာကို ေနာက္ထပ္ဆက္ျပီး အုပ္ခ်ဳပ္ပါဦးလို ့ ေျပာတဲ့သူကေတာ့ ကြ်န္ခံရတာ အားမ၀တဲ့ ကိုယ္တင္မက တစ္ေဆြလုံး တစ္မ်ဳိးလုံး ကြ်န္ခံေနခ်င္ၾကမွန္း ေပၚလြင္ေနပါတယ္။


No comments: